Skip to content

Hur mycket repetition krävs för att behärska något?

Hur mycket repetition krävs för att behärska något?

Under din skoltid, har du någonsin undrat hur många gånger du måste repetera något, till exempel att lösa matematiska ekvationer, innan du behärska det? Nu har vi svaret: Det är åtta (8)!

Vi har genomfört en studie med data från kurser konstruerade med Open Learning Initiative-metoden (OLI). OLI-metoden ger bland annat ger konstruktiv återkoppling efter varje besvarad fråga. Till vår egen förvåning kom vi fram till till ett överraskande stabilt svar:  antalet nödvändiga möjligheter att träna måste vara åtta (detta kommer att täcka behoven hos 98 % av eleverna). Goda nyheter för alla som kämpar med tradiga läxor!

Hela artikeln finns fritt tillgänglig på https://rdcu.be/6y0y

Olle Bälter is an Associate Professor in Human-Computer Interaction and head of the research group for Technology Enhanced Learning at KTH-Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. He has been running online courses since 2006 and his research interests are technology enhanced learning and interface design. Since his research visit to Stanford University 2015-2016 he has been working in cooperation with Open Learning Initiative to enable more efficient learning.