En koreansk julkalender, lucka 5

Lucka 5, tentarättning?!

Den senaste tiden har jag blivit varse den koreanska tentarättningen.

Jag måste tyvärr ställa mig kritisk, och då har det ändå gått mestadels bra. Kurserna jag läser är inte på något sätt lätta – inte heller är de överdrivet svåra. Det vi lär oss ligger på ungefär samma nivå som på KTH. Däremot är tentorna löjligt lätta i förhållande. Det känns inte som att tentorna alls reflekterar nivån på exempelvis labbar eller föreläsningar.

Nu efter rättningen, har vissa frågor blivit minst sagt märkligt rättade.

Ett exempel var en fråga där man skulle beskriva varför den totala mängden beställningar översteg den planerade produktionen vecka efter vecka.

Mitt svar var en längre text om ett resonemang där kontentan var att säljarna la tomma beställningar som de räknade med att de skulle få senare, då ledtid från beställning till leverans var lång.

Men det gav bara 10 av 15 poäng. Mitt resonemang spelade ingen roll, utan det viktiga var att nämna tre anledningar till varför där fanns problem i produktionen.

Resultatet är att dessa lätta frågor leder till snittbetyg som är ganska lika de på KTH, men visar snarare på en förmåga att rada upp utantillkunskap, snarare än att föra resonemang eller att visa på förståelse.

Profilbild
Marcus läser fjärde året på industriell ekonomi vid KTH, men spenderar denna höst sin tid vid KAIST i Sydkorea. Han ser livet som ett studiebesök och försöker utforska och lära sig så mycket som möjligt med den tid som är given. Han fotograferar och redigerar bilder och försöker ge sin bild av hur det är att studera i Sydkorea.