Erasmus & språktest

En bra grej med att göra sitt utbyte i Europa är Erasmus. Erasmus+ är ett samarbete för som finansieras av Europeiska kommissionen och möjliggör för deltagande universitet att kunna skicka studenter på utbyte. Alla (eller i princip alla, har aldrig hört någon som inte fått) som åker på utbyte via Erasmus+ får ett stipendie som beräknas per vecka och utefter hur dyrt det är att leva i det land du ska till jämfört med hemma. Här är den beräkningen för KTH:

Dublin tillhör alltså den högsta gruppen och jag får då ca 20’000kr som stipendier för min tid på Irland och detta har verkligen hjälpt mycket, underlättat att hitta boende etc. Det innebär en hel del pappersarbete som ska laddas upp i Erasmus+ portalen (vilket är ett helt inlägg i sig) och du får sedan ditt stipendier som två klumpsummor. En innan utbytet och ett efter, ca 70% innan och resten efter. Ett krav för att få dina pengar är att du ska göra ett språktest, både innan och efter utbytet. Så i december gjorde jag det första engelskatestet och nu är det dags igen, ska bli kul att se hur/om det skiljer sig!