Celebration of Knowledge

Idag var det dags för något som läraren i min managementkurs, Mihran Aroian, benämner som Celebration of Knowledge. Den svenska översättningen av Celebration of Knowledge är nog, åtminstone i praktiken, ”prov” eller ”tenta”. Att hylla och fira kunskap genom att få visa upp allt man lärt sig under en kurs är en betydligt bättre inställning än att ”testas på svåra frågor” (vilket ofta är inställningen till prov i Sverige). Min uppfattning är att denna positiva inställningen till prov är ett exempel på den amerikanska mentaliteten. I Amerikas förenta stater VILL man helt enkelt plugga, man VILL visa vad man går för, man tycker det är ROLIGT att visa upp sin kunskap på en tenta.

En fördom som jag upplever att många svenskar besitter är att amerikaner är buffliga och burdusa. Min upplevelse är att amerikaner tar för sig och visar upp vad de kan, men detta implicerar absolut inte någon form av dryg- eller mallighet. Att sakligt vara stolt över sin kunskap tycker jag är ett gott karaktärsdrag hos Amerikaner. Att vara positivt inställd till både sig själv och ålagda uppgifter gör att arbetet och tillvaron både blir både enklare och mer trevlig.

(Anmärkning: Ingen regel utan undantag, förstås!)

Nåväl, tentamen var den första av totalt tre stycken i managementkursen (MAN320F) som jag läser. Tentamen omfattades av 60 stycken flervalsfrågor (fem alternativ a, b, c, d eller e per fråga). Skrivtiden var 75 minuter (det vill säga en timme och en kvart).

Försättsbladet på tentamen fylldes i exakt likadant som försättsbladet på det svenska högskoleprovet fylls i (det vill säga man fyller i sin information genom att kryssa i små rutor för bokstäver och siffror, till exempel ”A”, ”D”, ”R”, ”I”, ”A”, ”N”). Detta är något omständligt, men en nödvändighet för att svaren ska kunna avläsas av mjukvaran som rättar flervalstentor. Att fylla i försättsbladet tog nästan 10 minuter (det var inte bara ens namn och personnummer, utan även kurskod, namn på professor, ålder, kön…). Ett gott råd är alltså att infinna sig minst 15 minuter före tentamens starttidpunkt, för att hinna med det administrativa utan stress.

Precis som vid KTH måste fotolegitimation medtagas vid en tenta. Ett gott råd är att ta med pass (och inte svensk körkort) eftersom informationen i passet är översatt till engelska. I övrigt bör man medtaga penna och sudd. Det var inte tillåtet att äta, dricka eller gå på toaletten under tentamen. Ett gott råd är alltså att göra detta innan eller efter tentamen!

Fun fact I: Tentamensvakten som jag lämnade in min tentamen till noterade att jag hade ett svenskt pass. När han såg detta sa han ”I am also swedish”, varpå jag genast försökte inleda en konversation på svenska. Dock visade det sig att han inte kunde ett enda ord svenska, då han endast var baptised in Sweden (alltså döpt i Sverige). Tydligen var han född i USA, men flögs som barn till Sverige (närmare bestämt till Nässjö!) för att döpas, då majoriteten av hans släkt bor eller har bott i Sverige.

Fun fact II: När jag och min studiekamrat Tobias promenerade hem från tentan frågade en förbipasserande student ”Are you guys from Sweden?” varpå vi bekräftade att vi var det. Denna personen talade inte heller svenska, då han endast hade bott tillfälligt i Stockholm då hans föräldrar arbetade i staden. Han kände helt enkelt bara igen vårt språk och ville förhöra sig lite på läget i Sverige.

Två roliga och oväntade upplevelser!

Föreläsaren Mihran Aroian. McCombs School of Business är den institution vid UT Austin som tillhandahåller Managementkursen (och även Tidsserieanalysen) som jag läser.
Profilbild
Hej! Mitt namn är Adrian Djerf och jag läser mitt fjärde år på KTH (masterprogrammet inom Tillämpad Matematik och Beräkningsmatematik, alias ”tillämpad matte”). Under vårterminen 2019 kommer jag att studera matematik vid det amerikanska universitet UT Austin. I denna blogg hoppas jag på att kunna dela med mig av vunna erfarenheter, lärdomar och upplevelser från ”The Lone Star State”. Mycket nöje!