En pivot i studien – besök i Medellins stadshus!

På besök i Medellins stadshus för intervjua borgmästarens rådgivare.

MFS-studien här i Colombia har verkligen flytit på för oss. Vi har haft väldigt inspirerande intervjuer och legat i fas med vår tidsplan. Men i förra veckan hade vi en misslyckad intervju med ett företag som tidigare varit med i co-creation processen för att ta invånarnas ideer och utveckla en innovation av dem. Då vi hade haft svårt att hitta fler företag att intervjua för att undersöka processen att gå från invånarnas ideer till en faktisk innovation, insåg vi att vi behövde tänka om. Vi skulle få alldeles för lite data för att kunna dra några slutsatser.

Genom tidigare intervjuer insåg vi dock att det fanns en aktuell utmaning som lett till ett resultat. Nämligen rivningen av Pablo Escobars gamla boende (som jag skrev om här) och bygget av en park för att hedra offren av knarkkriget, minnas historien och i hopp om att minska knarkturismen. Genom våra kontaktpersoner på organisationen vi jobbar med fick vi tillgång till väldigt intressanta personer som har varit involverade i och drivit projektet. En del av vår studie är nu alltså att undersöka hur det gick till när invånarna i Medellin blev involverade i projektet att göra något nytt av Pablo Escobars gamla boende och hur ideerna från invånarna sedan använts för att komma fram till att en park ska byggas.

Då staten har varit huvudaktören i projektet har detta även inneburit intervjuer med statens utskott för stadsplanering och med självaste borgmästarens rådgivare! Sååå häftigt och inspirerande. Vi hade väldigt bra intervjuer och vi tror att vi kan göra något riktigt bra av denna datan.

Det var väldigt fint i stadshuset men lite skevt var det att det i källaren var bland annat skattekontor och bank för fattiga. Vi trodde att vi hade kommit helt fel till en början. Men efter cirka en halvtimme hittade vi rätt och hade tagit oss igenom alla säkerhetskontroller för att nå borgmästarens sekretariat.

Runtomkring i staden och även inne i stadshuset finns budskap från Medellins stadshus om att staten räknar med invånarna, att deras röst är viktig och vad staten gör för invånarna. Allt som är statliga initiativ är märkta med ”Alcaldía de Medellin – Cuenta con vos.”

Vi fick en duk som present där den planerade parken som är ett resultat av co-creation processen illustreras.
Profilbild
Hej! Jag heter Jasmin Sabir och studerar femte året på Civilingenjörsprogrammet design- och produktframtagning. Jag läser sista terminen på mastern Innovationsledning och produktutveckling och gör denna termin mitt examensarbete som MFS (Minor Field Study) i Medellin, Colombia. Här i bloggen kommer ni att få följa med mig på mitt äventyr till Medellín (det som på 80-talet ansågs vara världens farligaste stad, men som nu fått pris för att vara en av världens mest innovativa städer) när jag arbetar med organisationen Ruta N för att förbättra deras co-creation plattform. Denna plattform är en hemsida som ämnar att samla in idéer från stadens invånare för att skapa innovationer för bättre ekonomi i staden och levnadsförhållanden för folket.