Hur gick det med den polska kören?

I ett av mina första inlägg beskrev jag hur jag varit på ett rep med universitetskören på PK. Efter att ha repat med kören nu två gånger i veckan i en och en halv månad har jag nu hoppat av, och här ska jag berätta varför.

Att sjunga i kör har varit en stor del av mitt studentliv de senaste två åren, och jag ville ju gärna hålla igång det under mitt utbyte! Det var väldigt kul att få vara med och sjunga i kören här, och  mycket var annorlunda från svenska körer. Musiken var mer klassisk än vad vi sjunger i Osqstämman, och mycket mer religiös. Väldigt mycket var på latin, men också ibland på italienska eller polska. Svårast blev det när vi skulle sjunga Tjajkovskij på ryska och texten var skriven med kyrilliska bokstäver! Omöjligt för mig att hänga med.

Trots att det ofta kändes svårt var det också en rolig utmaning och en bra erfarenhet att vara med. Tyvärr var det snarare det sociala som gjorde att jag nu bestämt mig för att inte fortsätta. Jag kom in som den enda nya i en grupp som verkade väldigt tajt, och det var väldigt svårt för mig att ta mig in. Dessutom verkade många av medlemmarna väldigt obekväma med att prata engelska vilket medförde att de ibland verkade undvika mig för att slippa! Även om jag inte tog det personligt var det ändå ganska ansträngande. Att repetitionerna också hölls helt på polska och de bara översatte till engelska för mig när det var nåt jätteviktigt eller när jag frågade gjorde också att jag kände mig mer och mer utanför och nästan som en alien som råkat hamna fel. Det började ta mer energi än vad det gav och jag är nöjd över att ha bestämt mig för att ägna mina sista månader här åt annat. Jag får försöka stå ut utan kör till i höst!

Profilbild
Hej! Jag heter Frida och läser fjärde året på Energi och Miljöprogrammet med inriktning mot Miljöteknik och Hållbar Infrastruktur. På KTH är jag också engagerad i studentkören Osqstämman. Våren 2019 tillbringar jag i Krakow, på Politechnika Krakowska. Välkommen att följa med när jag lär mig om ventilationssystem och vattenrening, pratar polska och äter pierogi!