Hoppa till innehåll

Examinationsmoment vid UT Austin

Nu är all examination vid UT Austin avklarad för min del. Tentorna är skrivna och projekten är inlämnade. Just nu spenderar jag merparten av dagarna med att läsa (skönlitteratur!) och bada i skolans pool. Jag försöker även att sälja den cykeln som jag inhandlade i början av terminen. Än så länge har jag lagt upp annonser i tre olika ”Austin-köp-och-sälj” grupper på Facebook.

Nedan är en sammanställning av examinationen i de fyra kurserna jag läst vid UT Austin, som förhoppningsvis kan komma till nytta för framtida utbytesstudenter.

M339D – Introduction to Financial Mathematics for Actuaries

Quizzes and Homeworks:

Genom kursen har det funnits totalt 14 Quizzes och sju Homeworks. En quiz i just denna kursen innebär inte något prov eller test som genomförs på lektionstid, utan en quiz är ett antal enkla uppgifter som man löser på egen hand, renskriver i Latex och sedan laddar upp i Canvas. Homeworks fungerar på exakt samma sätt, men det är fler och svårare uppgifter som ska lösas.

Exams:

En prerequisite exam (som testar förkunskapskraven för kursen – grundläggande analys, sannolikhetsteori och statistik), två in-term exams samt en final exam. Om man presterar tillräckligt bra på samtliga examinationsmoment innan final exam, då får man ett så kallad ”automatic A” i kursen, och kan därmed hoppa över den sista tentan. Det rekommenderas starkt att satsa hårt under kursens gång för att slippa sluttentan.

MAN320F – Foundations of Management and Organizational Behavior

Homeworks:

Genom kursen måste åtta homeworks klaras av. En homework består antingen av att svara på ett antal frågor kopplade till veckans ålagda litteratur, eller av att skriva en kortare uppsats kopplad till ett s.k. ”business case”. Det är alltså fritt att välja mellan att svara på frågor eller att skriva uppsats. Jag valde i samtliga fall att läsa business cases och skriva uppsatser. Samtliga cases var mycket intressanta. Jag och Tobias spenderade mycket tid med att diskutera våra lösningar och tankar tillsammans – minst sagt givande!

Writing Assignments:

Tre korta uppsatser ska skrivas som behandlar några utvalda ”teoretiska” koncept/begrepp ur kursen.

Exams:

Tre tentor gavs under kursens gång. Tentorna är dock helt fristående, vilket gör att mängden studier som krävs per tenta är ganska liten. Den absolut största vikten på tentan läggs vid de cases som behandlats under kursens gång. Det är i stort sätt omöjligt att klara tentan genom att bara läsa kursens teoretiska litteratur, då uppskattningsvis 70-80% av tentan behandlar specifika cases.

SDS323 – Statistical Learning

Homeworks:

Varannan vecka ska ett antal teoretiska och praktiska uppgifter redogöras för i en rapport som lämnas in. Dessa homeworks är omfattande och tar sin tid att genomföra. Jag och Tobias jobbade tillsammans med dessa homeworks, vilket var en lyckad strategi som gjorde arbetsbördan mer hanterbar.

Quizzes:

Under föreläsningarna gav läraren vid slumpmässiga tillfällen små ”prov”. Dessa prov är ganska enkla, men kräver att man repeterat aktuellt kapitel åtminstone ett par gånger. Quizzarna är ”slumpmässiga”, men i regel kan man räkna med en quiz lektionen som följer direkt efter avslutandet av ett kapitel.

Exams:

Två midterms gavs. Den första midtermen behandlar den första halvan av kursen, och den andra midtermen behandlar den andra halvan av kursen. Man får ta med en A4-sida med hand- eller datorskrivna anteckningar till tentan.

Final project:

Slutprojektet är en större uppgift av praktiskt slag. Vi fick en stor mängd data given, och skulle besvara en fråga genom att använda metoder av statistisk inlärning som lärts ut under kursens gång.

STA372 – Financial and Econometric Time Series Modeling

Homeworks:

Totalt elva homeworks gavs under terminens gång (ungefär en homework per vecka). Dessa homeworks är enkla, de flesta svaren finns att hitta i anteckningarna från föreläsningarna. Dock tar det en del tid att sammanställa svaren i en rapport, eftersom många grafer och figurer ska genereras och infogas.

Exams:

En midterm som behandlar den första delen av kursen, och en final exam som behandlar allt kursinnehåll. Även här tillåts en A4-sida med anteckningar. Att lösa givna homeworks en gång till är bra övning inför tentorna.

Group project:

Ett grupparbete där en fråga definieras, data samlas in och tidsserieanalys används för att besvara det definierade problemet.

 

Sammantaget är jag verkligen nöjd med alla kurserna jag läst. Det kan vara avskräckande att som student från KTH se alla dessa examinationsmoment, då vi i regel endast har en enda tenta och möjligen ett par labbar att tänka på. Faktum är dock att vid UT Austin har jag knappt ”pluggat” någonting alls, utan jag har endast gjort alla ålagda uppgifter. Att göra alla homeworks och quizzar som ges i kurserna gör att man lär sig materialet på ett effektivt sätt, utan att på egen hand behöva ta initiativet till att sätta sig ner och studera. Studierna vid UT Austin har för min del varit effektiva, stressfria och lärorika.

Personligen tycker jag att systemet med löpande examination är föredömligt. Min övertygelse är att många kurser vid KTH skulle gynnas av liknande system.

Min s.k. ”Dashboard” i lärplattformen Canvas.
Hej! Mitt namn är Adrian Djerf och jag läser mitt fjärde år på KTH (masterprogrammet inom Tillämpad Matematik och Beräkningsmatematik, alias ”tillämpad matte”). Under vårterminen 2019 kommer jag att studera matematik vid det amerikanska universitet UT Austin. I denna blogg hoppas jag på att kunna dela med mig av vunna erfarenheter, lärdomar och upplevelser från ”The Lone Star State”. Mycket nöje!

En kommentar till “Examinationsmoment vid UT Austin”

  1. Hejsan, jag har funderat på utbyte till samma skola som du går i nu men jag har lite funderingar om en del saker kring utbytet som du inte nämnt i bloggen. Du får gärna skriva inlägg om det ifall du vill, men det jag undrar är följande:
    Hur ser det ut med boende? Priser, utformning (korridor, kollektiv etc), kök/badrum.
    Hur bor du specifikt?
    Hur ser det ut med mat? Har man matlåda? Äter man ute/i skolan?
    Studiemiljön på skolan, hur är den? Biblioteket etc.

Kommentarer är stängda.