Hoppa till innehåll

Matematikens Nobelpris till Karen Uhlenbeck vid UT Austin

UT Austin är ett mycket framstående universitet inom flertalet forskningsområden. Dock är institutionen för matematik särskilt betydande, då forskare inom matematik och fysik från UT Austin har gjort flertalet banbrytande upptäckter som tilldelats olika utmärkelser.

Under vårterminen slogs alla rekord då professor emeritus Karen Uhlenbeck tilldelades det mest prestigefyllda priset inom matematiken, den största och ultimata äran, nämligen Abelpriset. Abelpriset är uppkallat efter norrmannen Niels Henrik Abel, som var en mycket framstående matematiker under början av 1800-talet. Abelpriset betraktas som matematikens Nobelpris (precis som Turingpriset betraktas som datavetenskapens Nobelpris) och består utöver äran av prispengar till ett värde av 6 000 000 norska kronor.

(Som en parentes kan jag nämna att ni som läst (eller kommer att läsa) diskret matematik under era ingenjörskarriärer förmodligen känner till (eller kommer att känna till) abelska grupper. En grupp (G, *) är abelsk om operationen * är kommutativ, det vill säga att för alla a och b i gruppen G gäller det att a * b = b * a. Addition av heltal fungerar på precis detta sättet. Vi vet alla att 3 + 5 är exakt samma sak som 5 + 3 – nämligen 8. Som student vid KTH tycker jag det ingår att känna till att:

1) Abelska grupper är uppkallade efter norrmannen Niels Henrik Abel

2) Abelpriset är matematikens Nobelpris, som är uppkallat efter just denna norrmannen.)

Uhlenbeck tilldelades Abelpriset “for her pioneering achievements in geometric partial differential equations, gauge theory and integrable systems, and for the fundamental impact of her work on analysis, geometry and mathematical physics”. Jag tänker inte försöka att förklara Karen’s forskning, då geometriska partiella differentialekvationer och gaugeteori inte är mitt huvudsakliga kunskapsområde (milt uttryckt).

Vad jag däremot kan förklara är att det är en ära att få studera matematik vid ett universitet som har producerat så pass banbrytande forskning inom området. Matematikklubben vid UT Austin (som jag givetvis är en medlem av!) har tryckt upp t-shirtar för medlemmarna som hedrar vår alldeles egna Abelprisvinnare Karen Uhlenbeck.

Framsida.
Baksida.
Utdrag från The Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 113, No. 1 (Jan., 1981), pp. 1-24 som ger en förklaring till uttrycket på baksidan av t-shirten.
Hej! Mitt namn är Adrian Djerf och jag läser mitt fjärde år på KTH (masterprogrammet inom Tillämpad Matematik och Beräkningsmatematik, alias ”tillämpad matte”). Under vårterminen 2019 kommer jag att studera matematik vid det amerikanska universitet UT Austin. I denna blogg hoppas jag på att kunna dela med mig av vunna erfarenheter, lärdomar och upplevelser från ”The Lone Star State”. Mycket nöje!