Hoppa till innehåll

Mina kurser

På IST är de flesta kurserna 6 eller 4,5 hp vilket innebär att man behöver läsa fler kurser här per termin än på KTH. Alla kurser går parallellt över hela terminen med tentor i januari/februari och inte uppdelat i olika läsperioder. Det är lite ovant att det är så lite att göra i varje kurs per vecka. På KTH blir kurserna mer intensiva eftersom det är färre kurser över en kortare period. Även om det bara gått två och en halv vecka så känns det som att arbetsmängden kommer bli den samma i slutändan. Alla mina kurser har inte tentor vilket är skönt då det annars blir väldigt intensivt med så många tentor i januari.

Jag läser 22,5 hp under mitt utbyte och det är för att jag har läst en kurs extra på KTH och jag fick inte läsa mer kurser inom mitt program. Jag var inte medveten om det först så hade sökt fem kurser på 6 hp men fick ändra det till tre kurser på 6 hp och en på 4,5 hp. Jag valde kurser utifrån de jag tyckte lät mest intressanta och de som passade bra i schemat utan krockar. De kurser jag läser är:

Entrepreneurship, Innovation and Technology transfer, 6 hp
Kursen består av ett grupparbete där man ska komma på en idé och sedan skriva en affärsplan som redovisas i slutet av kursen. Kursen har ingen tenta utan består av ett grupparbete och en individuell inlämning.

Environmental Management System, 6 hp
Kursen består av två arbeten. Om man gör arbetena individuellt så behöver man inte göra något prov/tenta men om man väljer att göra det som ett grupparbete så behöver man göra det. Vi har påbörjat det första arbetet vilket är att man ska välja en produkt och sedan göra en livscykelanalys samt utvärdera den utifrån ISO14001:2015.

Environmental Economics and Natural Resources, 6 hp
Denna kurs har jag inte riktigt förstått mig på än. Hittills har vi gått igenom universums historia. I kursbeskrivningen står det att den ska handla om mikroekonomi och hur man kan arbeta med ekonomiska strategier kopplat till miljöproblem. Kursen ska examineras genom kontinuerliga övningar och en tenta. Om man gör övningarna så kan man höja sitt betyg på tentan.

Projects and Contracts, 4,5 hp
Jag har bara haft en föreläsning i denna kurs hittills men det ska vara en projektledningskurs med allt ifrån tidsplanering, ekonomistyrning och riskanalys. Den examineras genom tre inlämningar/arbeten och en tenta.

Första veckorna kan man ändra kurser så länge den internationella koordinatorn godkänner det, vilket jag hört inte ska vara något problem. Man måste dock se till så att majoriteten av kurserna är inom det program som utbytet sker. Jag måste alltså läsa minst 51% av mina poäng inom mastern environmental engineering.

Hej! Mitt namn är Anna och jag läser mitt sista år på mastern miljöteknik och hållbar infrastruktur. Under höstterminen kommer ni att kunna följa mig under mitt utbyte i Portugal. Jag kommer att läsa på Instituto Superior Técnico (IST) i Lissabon och läsa kurser inom deras master environmnetal engineering. Här på bloggen kommer ni att få följa min vardag i en av världens äldsta städer mitt under en pandemi. Trots vissa restriktioner hoppas jag att kunna varva plugg med att njuta av solen, god mat och träning!