Hoppa till innehåll

Fix efter hemkomst

När man kommer hem från utbytesstudierna så kan man nog säga att det roliga är över. Det som kvarstår är lite ”pappersarbete” att göra som jag tänkte berätta lite om. Det finns även mer information om detta här.

Tillgodoräkna kurser
Man måste själv ansöka om att få tillgodoräkna sig kurserna som man läst genom att fylla i två dokument som finns under länken ovan. Originalbetyg och kursbeskrivning behövs och det är lite olika om universitetet skickar betyget direkt till KTH eller om man får ordna med det själv. Detta kan ta tid och för att få CSN för vårterminen så har jag fått information om att det kan räcka med att skicka in en kopia på utländska betygen när man ansöker om studiemedel. Jag har dock inte sökt CSN än själv så vet inte hur enkelt det är.

Reseberättelse
Alla som kommer hem från utbytesstudier skriver en reseberättelse som publiceras på KTH:s hemsida under respektive utbytesuniversitet. Ni har kanske redan sett det och om inte så är det ett tips att kolla in reseberättelser för att få en bild av hur det är att plugga vid ett visst universitet.

Erasmusstipendiet
Erasmusstudenter måste ladda upp ett Final Learning Agreement och Certificate of Attendance. Värduniversitetet ska skriva under att man varit utbytesstudent och så fyller man i vilka kurser som man faktiskt tog och vilket resultat man fått. Man måste också göra en obligatorisk utvärdering och ett sista språktest för att följa upp språkutvecklingen jämfört med språktestet man gjorde innan avresa. Detta är obligatorisk för att få sista delen av stipendiet utbetalat.

Tågbiljett
Om man åkt tåg till sitt utbytesland inom Europa så kan man få ungefär 2000 kr i reseersättning. Då behöver man ladda upp kvitto och själva biljetten i Mobility Online (portalen där allt pappersarbete sker inför, under och efter utbytet). På biljetten måste ens namn finnas samt destination och datum som jag antar alltid finns på en biljett. Man kan även få ersättning för ett Interrailkort (tågluffarkort) vilket är riktigt bra om man kan kombinera utbytesstudier med en tågluff.

Hej! Mitt namn är Anna och jag läser mitt sista år på mastern miljöteknik och hållbar infrastruktur. Under höstterminen kommer ni att kunna följa mig under mitt utbyte i Portugal. Jag kommer att läsa på Instituto Superior Técnico (IST) i Lissabon och läsa kurser inom deras master environmnetal engineering. Här på bloggen kommer ni att få följa min vardag i en av världens äldsta städer mitt under en pandemi. Trots vissa restriktioner hoppas jag att kunna varva plugg med att njuta av solen, god mat och träning!