Hoppa till innehåll

När ett forskningsområde hamnar mellan stolarna

Vart fjärde år är det dags att göra inspel till regeringens forskningspolitik. Det kan ge resultat. Ett exempel på förändring som kom efter KTH:s förra inspel 2015 var att lagen ändrades så att tiden för meriteringsanställningar förlängdes från fyra till sex år. Vi valde denna gång att inte lyfta fram så många specifika forskningssatsningar, då … Fortsätt läsa ”När ett forskningsområde hamnar mellan stolarna”

Utbildning + forskning = sant

Vad menas med utbildningens forskningsanknytning? Finns det mer bakom hörnet än att föra in aktuell forskning i undervisningen och att erbjuda studenterna att delta i forskningsprojekt? Jodå – mycket mer! Själva kärnan med universitet är den täta kopplingen mellan undervisning och forskning. Det nämns som en grundläggande princip i Magna Charta Universitatum, som undertecknades 1988 … Fortsätt läsa ”Utbildning + forskning = sant”

Våga mötas mer digitalt

Kommer vi någonsin att få tillräckligt bra kvalitet i mötet på distans? Går det att ha ett väl fungerande videosamtal eller möte on-line? Mängden system är stor och kräver varierande insatser för installation, uppkoppling eller genomförande. Sedan finns ofta mycket mer att önska vad gäller samtalets kvalitet; fördröjningar i dialogen, rundgång, brister i bandbredden med … Fortsätt läsa ”Våga mötas mer digitalt”

Så kan industrin bli klimatneutral

Den tunga industrins utsläpp av växthusgaser diskuteras nu mer och mer. Det är bra för det är en nödvändig del av en omställning till ett klimatneutralt samhälle. För att nå dit kan industrin använda flera olika strategier. Nya tillverkningsprocesser. Det mest kända exemplet är kanske att använda fossilfritt tillverkad vätgas i stället för kol vid … Fortsätt läsa ”Så kan industrin bli klimatneutral”

Anna Wahl om jämställdhet

Vicerektor för jämställdhet och värdegrund och professor i genus, organisation och ledning På den här bloggen kommer jag att skriva om normer, makt och ledarskap och hur de förhåller sig till varandra.  Men också om hur man kan arbeta i vardagen för en ökad jämställdhet och hur man kan ta temperaturen på en organisations kultur … Fortsätt läsa ”Anna Wahl om jämställdhet”

Stefan Östlund om internationalisering

Vicerektor för globala relationer och professor i elkraftteknik På den här bloggen kommer jag att berätta om hur internationalisering kan genomsyra ett lärosäte och hur det gränslösa utbytet av idéer, kunskap och erfarenheter bland studenter, forskare och lärosäten i världen är till gagn för samhällsutvecklingen.