Hoppa till innehåll

Jan Gulliksen om digitalisering

Vicerektor för digitalisering och professor i Människa-datorinteraktion På den här bloggen kommer jag att skriva om digitaliseringens transformerande kraft och hur den påverkar utbildning, forskning, administration och samverkan både inom universitetet och i det omgivande samhället. Genom digitaliseringen har en helt ny värld öppnats upp där vi arbetar, undervisar och forskar på helt nya sätt.

Annika Stensson Trigell om forskning

Vicerektor för forskning och professor i fordonsdynamik På den här bloggen kommer jag att skriva om forskningssamarbeten, dess finansiering och vikten av samarbeten med andra forskare och det omgivande samhället. Dessutom om forskningens betydelse att alltid ifrågasätta, hitta lösningar och enträget testa gränserna för vad som är möjligt.​

Leif Kari om utbildning

Vicerektor för utbildning och professor i teknisk akustik Här kommer jag att blogga om KTH:s ingenjörs-, arkitekt- och lärarutbildning och lärande, om möjligheter och utmaningar, i stort och smått, från behörighetsgivande, grund-, avancerad och forskarnivå till det livslånga lärandet.

Göran Finnveden om hållbar utveckling

Vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys På den här bloggen kommer jag att diskutera och berätta om såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor med miljö- och hållbarhetsfokus. Det kan röra allt från ny spännande forskning till ett alternativt sätt att se på framtiden och KTH:s roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.