Hoppa till innehåll

Så kan industrin bli klimatneutral

Den tunga industrins utsläpp av växthusgaser diskuteras nu mer och mer. Det är bra för det är en nödvändig del av en omställning till ett klimatneutralt samhälle. För att nå dit kan industrin använda flera olika strategier.
  • Nya tillverkningsprocesser. Det mest kända exemplet är kanske att använda fossilfritt tillverkad vätgas i stället för kol vid ståltillverkning. Här pågår ett utvecklingsarbete med stor potential. (https://www.dn.se/debatt/med-stod-kan-vi-tidigarelagga-satsningen-pa-fossilfritt-stal/). Det behöver också göras ett liknande arbete inom andra branscher. Det är också viktigt att komma ihåg att det tar tid. En demonstrationsanläggning för fossilfri ståltillverkning kan stå klar 2025 och först 2035 kan man sälja fossilfritt stål på bred front.
  • På samma sätt som industrin arbetar med energieffektiviseringar, bör man arbeta kontinuerligt med materialeffektiviseringar. Stor potential att spara material finns exempelvis för husbyggande och fordonstillverkningen..
  • Använda biobaserade råvaror. Om de biobaserade materialen produceras på ett hållbart sätt, kan exempelvis plastproduktion, husbyggande i trä och biobränslen för lastbilar och flygplan minska utsläpp av växthusgaser. Men mängden biobränslen är begränsad och räcker inte till allt.
  • Cirkulära lösningar. Återanvändning och återvinning av material leder i allmänhet till minskade utsläpp av växthusgaser. Detta kan dock inte vara den enda lösningen eftersom mängden material som kan återvinns är begränsad.
  • ”Carbon Capture and Storage” (CCS). Teknik för att fånga in och lagra koldioxid har hittills bara prövats i begränsad utsträckning i stor skala. Det kan framför allt för processindustri och avfallsförbränning vara intressanta alternativ liksom för att skapa så kallade negativa utsläpp om det används i samband med förbränning av biobränslen. Det är viktigt att man även här kommer igång och utvecklar detta storskaligt för att kunna testa och utvärdera för- och nackdelar.

Genomgången ovan visar att det finns flera olika strategier som kan användas. Den tunga industrin står därför inför en spännande utvecklingsperiod som kommer att kräva många duktiga ingenjörer. Samtidigt kan man notera att alla strategier har begränsningar och att det kommer att ta tid innan de får fullt genomslag. Det visar på brådskan i att komma igång, men även att samhället behöver pröva andra strategier också. I det ingår att undersöka möjligheter att minska efterfrågan på utsläppsintensiva material och produkter.

Veckans tips: KTH Sustainability Research Day den 28/11 är snart fullbokat. Anmäl dig här https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event/kth-sustainability-research-day-28-november-2019-1.901445) så snart som möjligt.