Hoppa till innehåll

Våga mötas mer digitalt

Kommer vi någonsin att få tillräckligt bra kvalitet i mötet på distans? Går det att ha ett väl fungerande videosamtal eller möte on-line? Mängden system är stor och kräver varierande insatser för installation, uppkoppling eller genomförande.

Sedan finns ofta mycket mer att önska vad gäller samtalets kvalitet; fördröjningar i dialogen, rundgång, brister i bandbredden med följden att man inte får upp bild eller kan följa en presentation under tiden. Varför fungerar det inte som det ska? Instruktionerna är komplexa, användarovänliga eller felaktiga, det brister i uppkoppling för ett högkvalitativt samtal, svårt med full duplex, Det vill säga att du kan tala och samtidigt få respons från andra, och ingen inkluderande möteskultur som ger en bra upplevelse på distans. Inte ens digitaliseringsministern tillåter digitalt deltagande i digitaliseringsrådets möten, helt enkelt för att man inte upplevt att tekniken håller. Och om inte han är föregångare vem ska då vara det?

Några ljuspunkter pekar dock mot en framtid av väl fungerande digitala möten. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) arrangerade den 29 september ”Virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling” med 500 registrerade deltagare genom Zoom.

Jag befann mig själv i Bohusläns skärgård, en av Sveriges minst uppkopplade platser, allt för att kunna vara med om hummerpremiären under helgen. Det fungerade över förväntan; anföranden via de digitala medierna, quizar som resulterade i ordmoln, enkätfrågor och modererade chattar för frågestund och diskussion. Även lunch med pausövningar, gymnastik eller en lunch på tu man hand med nya bekantskaper på distans. Konferensen var skickligt modererad av Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och SUNET som såg till att un-muta talarens mikrofon eller delade in oss i bikupor. Formatet fick mig att vara en aktiv deltagare, hela tiden beredd på en insats eller en kommentar, i stället för att snegla på e-post eller göra annat.

Ganska snart tror jag vi kommer hålla fler möten digitalt än IRL. Det kommer att vara en förutsättning för att vi ska kunna gå emot ett mer hållbart samhälle och kunna minska på antalet resor och samtidigt kunna ge oss möjligheten att vara mer effektiva. Dagens teknikproblem kommer vara borta. Kvaliteten i ljud och bild kommer ge oss samma känsla av närhet och samhörighet som vid ett fysiskt möte. Men hur ska vi komma dit?

Som organisation måste vi ställa höga krav på teknikens användbarhet – det ska räcka med ”ett klick” för att komma in i ett samtal. Det ska fungera på alla datorer och inte kräva några ytterligare installationer. Alla måste lära sig att använda tekniken i videomötet, veta hur man kopplar upp sig och hur man felsöker. Dessutom måste man lära sig hur man leder och deltar i ett digitalt möte.

Låt oss arbeta tillsammans för att bli bättre på att genomföra möten på distans och helt enkelt våga börja använda och lära oss hur vi håller ett bra möte on-line.