Hoppa till innehåll

Livslångt lärande att vara en bra lärare

Vad behöver en universitetslärare lära sig? Räcker det med att utbilda sig till forskare, kunna ämnet och ha blivit utsatt för lärare under hela sin skolgång; för att själv utvecklas till bra lärare? De flesta svarar nog nej, lika självklart som att man inte blir en god kirurg efter att själv ha blivit opererad. Kan … Fortsätt läsa ”Livslångt lärande att vara en bra lärare”

Digitalisering ökar kvalitetstiden med studenterna

Rollen som universitetslärare har varit föremål för mycket effektivisering och rationalisering. Vi förväntas examinera många fler studenter på kortare tid. Det har påverkat den kvalitetstid man får med varje student och minskat tiden för kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion. Kan digitaliseringen kanske vara metoden att komma till rätta med detta? Samtidigt är vi universitetslärare ofta … Fortsätt läsa ”Digitalisering ökar kvalitetstiden med studenterna”

KTH:s nya klimatmål

Strax före jul beslutade KTH om nya klimatmål. KTH har som mål att vara ett ledande tekniskt universitet inom klimatomställning. Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också … Fortsätt läsa ”KTH:s nya klimatmål”