Hoppa till innehåll

Vad är det för fel med att ge en komplimang?

Hösten 2017 blev vi påminda om att sexuella trakasserier inte bara är något som förekommer framför kameran, utan också bakom kameran. De många uppropen i #metoo som följde i Sverige visade på förekomst av sexuella trakasserier i en mängd branscher och sammanhang. Inom akademin gjordes också ett upprop, #akademiuppropet, vilket har resulterat i ett flertal initiativ för att både förebygga och på ett bättre sätt hantera ärenden om sexuella trakasserier.

Under #metoo ställde många frågan om vad sexuella trakasserier egentligen är och hur de kan tolkas. Forskning om detta fanns, men den hade på många håll fallit i glömska.

Sexuella trakasserier är ett uttryck för ojämställdhet, i likhet med andra uttryck för ojämställdhet som till exempel löneskillnader och bristande inflytande. För att illustrera vad sexuella trakasserier kan vara har bilden av en trappa använts. Där representeras mer indirekta och verbala uttryck de första trappstegen och mer fysiska och våldsamma uttryck trappsteg högre upp i trappan.

Kan verkligen en olämplig kommentar om någons utseende eller ett sexistiskt skämt jämföras med sexuella övergrepp och våldtäkt? Ja, det är enligt forskning viktigt att se hur dessa olika typer av händelser hänger ihop när det gäller maktrelationer och normalisering av mansdominans i organisationskulturer.

En komplimang i ett visst sammanhang kan signalera förminskning och objektifiering samtidigt som det demonstrerar en maktordning där kvinnor värderas lägre. Att en kvinnas utseende kommenteras i ett professionellt sammanhang, istället för till exempel prestation eller professionell roll, legitimerar beteendet även för andra i rummet . Det brukar i forskningssammanhang kallas för att den manliga blicken ges legitimitet, vilket påverkar samtliga närvarande, men på olika sätt.

Sexuella trakasserier förekommer tyvärr även i akademin. Därför har KTH tillsammans med Karolinska Institutet och Malmö universitet tagit initiativ till ett samverkansprogram mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Inom ramen för detta ska en omfattande enkätstudie genomföras under 2020 i hela universitetssektorn för att kartlägga förekomst av sexuella trakasserier. Både studenter och anställda ska svara på enkäten, vilket kommer ge oss bättre underlag för förändringsarbete och förbättringar av hanteringen av den här typen av ärenden.