Hoppa till innehåll

Vårt hållbarhetsarbete tar nya kliv

I början av året sammanställs en mängd olika indikatorer för KTH:s hållbarhetsarbete. I bland annat en rapport till Naturvårdsverket finns en del av dessa. Många av dessa indikatorer pekar åt rätt håll, men det finns också några som går åt fel håll. Här är några av resultaten:
  • Antalet kurser som är märkta som miljö eller hållbarhetskurser fortsätter att öka.
  • Indikatorer för vetenskapliga publiceringar och finansiering kopplat till hållbar utveckling fortsätter att öka.
  • Andelen fakultetstjänster som har en tydlig koppling till hållbar utveckling i ämne eller ämnesbeskrivning har ökat. Det är speciellt roligt eftersom de har haft en sjunkande tendens under några år.
  • Indikatorn för KTH: s synlighet i media vad gäller hållbar utveckling fortsätter att öka. Under 2019 är det den internationella synligheten som ökat.
  • Utsläppen av koldioxid från flygresor minskade med 9 procent per anställd mellan 2018 och 2019. Det är första gången på flera år som det händer. Det är glädjande och förhoppningsvis så kan det fortsätta under kommande år. Målet är att utsläppen ska minska med 20 procent mellan 2015 och 2020. Hittills har de ökat med 7 procent sedan 2015.
  • KTH köper en mängd olika produkter och tjänster och i många av dessa upphandlingar kan hållbarhetskrav ställas. Andelen av upphandlingarna där det ställs någon form av miljökrav sjunker dock.
  • Stiftelse – och donationskapital som förvaltas åt KTH är till 99,46 procent utan koppling till fossila investeringar.

Dessa resultat illustrerar bredden och systematiken i KTH:s hållbarhetsarbete. Det är inte ett tillfälligt projekt eller ett enstaka utspel. Det är ett långsiktigt arbete som inkluderar utbildning, forskning, samverkan och vår egen påverkan. Under 2020 kommer detta arbete att fortsätta och vi kommer att ta nya steg.

Under året kommer en fördjupad uppföljning av våra utbildnings- och forskningsmål att göras. Vi kommer också att utveckla nya hållbarhetsmål för perioden 2021 och framåt. De kommer att bygga vidare på de klimatmål som KTH beslutade om förra året och det arbete som KTH redan bedriver. Vi tror att universitet och inte minst tekniska sådana har en nyckelroll i omställningen till ett klimatneutralt och hållbart samhälle. KTH har som mål att vara ett ledande tekniskt universitet, och i det ligger också att vara ledande för en hållbar utveckling.

Veckans tips: Kom och diskutera hur framtidens universitet kan bidra till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vad behöver ändras och hur ska vi organisera oss? Den 28 mars är nya och gamla studenter liksom anställda och alla andra som är intresserade av frågan välkomna till KTH för workshops och diskussioner. Mer info och anmälan finns här