Hoppa till innehåll

Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan

Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, sägs det i regeringens digitaliseringsstrategi. Bristen på digital spetskompetens sägs vara ett av skälen till att vi halkar efter. Men vad är egentligen digital spetskompetens och hur får man det? Infrastrukturdepartementet och utbildningsdepartementet har tillsammans gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket i uppgift att utreda … Fortsätt läsa ”Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan”

Innovationer behövs för de globala hållbarhetsmålen

För att nå klimatmål och de globala hållbarhetsmålen behövs innovationer på flera olika nivåer. Det behövs nya produkter, men också helt nya system. KTH har flera viktiga roller att spela. På KTH arbetar vi med att integrera hållbar utveckling inom alla ordinarie verksamheter och processer. Ett bra exempel är KTH Innovation som hjälper forskare, studenter … Fortsätt läsa ”Innovationer behövs för de globala hållbarhetsmålen”

Lyssna, lära och leda förändring

Det pågår ett intensivt arbete med att integrera jämställdhet på alla svenska universitet sedan en tid tillbaka, så även på KTH. Vi skrev en plan för jämställdhetsintegrering 2017, som vi arbetar vi utifrån, vilket involverar en mängd olika områden i vår verksamhet. Som universitet är det kanske extra viktigt att vi arbetar utifrån kunskap och … Fortsätt läsa ”Lyssna, lära och leda förändring”