Hoppa till innehåll

Innovationer behövs för de globala hållbarhetsmålen

För att nå klimatmål och de globala hållbarhetsmålen behövs innovationer på flera olika nivåer. Det behövs nya produkter, men också helt nya system. KTH har flera viktiga roller att spela.

På KTH arbetar vi med att integrera hållbar utveckling inom alla ordinarie verksamheter och processer. Ett bra exempel är KTH Innovation som hjälper forskare, studenter och andra anställda med att utveckla innovationer. När de får in idéer så analyseras de utifrån de globala hållbarhetsmålen. Man identifierar hur de kan bidra till de globala målen, och om det finns risker för negativ påverkan. Sedan arbetar man med att utveckla idén så att det ger positiv påverkan samtidigt som man utvecklar affärsmodellen.

På det här sättet arbetar man för stödja innovationer och de globala hållbarhetsmålen. Av de cirka 300 idéer som kommer in varje år så bidrar cirka 70 procent till minst ett av målen.

För att nå de globala hållbarhetsmålen behövs det också innovationer på systemnivå. Det behövs exempelvis nya energisystem, transportsystem och system för livsmedelsproduktion. Det kommer inte att räcka med små förändringar utan det behövs transformativa systeminnovationer för att nå målen.

Det är svårt för en ensam aktör att genomföra transformativa systeminnovationer. Normalt sett krävs flera olika aktörer som har olika roller. De inträffar inte av sig själva. Det behövs olika typer av incitament för att få det att hända. Olika sektorer och politikområden behöver arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Här kan de globala hållbarhetsmålen och klimatmålen spela en viktig roll. Genom att vara brett accepterade i samhället skapar de en vision för en hållbar utveckling som kan vara en utgångspunkt för de transformationer som behövs.

Transformativa systeminnovationer ger också intressanta och delvis nya roller till oss på universitet och högskolor. Forskning och kunskapsutveckling är naturligtvis viktigt, men vi kan ha andra roller i innovationssystemen också. Vi kan exempelvis skapa plattformar och neutrala mötesarenor för olika aktörer. Vi kan också ge råd inom vilka områden man kan söka lösningar och vi kan skapa legitimitet och trovärdighet för olika lösningar. Våra ställningstaganden och egna aktiviteter kan också spela roll för att skapa just trovärdighet. Det senare är bland annat något som studenter från flera universitet ger uttryck för i en debattartikel.

Veckans tips:  Läs om den senaste rankingen från Times Higher Education baserat på de globala hållbarhetsmålen.