Hoppa till innehåll

Storträffar utvecklande för kvaliteten

Ett sätt att arbeta med och utveckla kvaliteten på ett lärosäte som KTH är genom storträffar. Träffarna är en arena för erfarenhetsbyte och samarbete för alla kategorier av anställda.

Sedan hösten 2016 anordnas storträffar varje vår och höst. Träffarna är öppna för alla på KTH med intresse för utbildning.
Mötena börjar med lunch, ett välkomnande och presentationer av aktuella frågor från KTH:s ledning. Sedan följer ett anförande av en inbjuden gäst.

Huvuddelen av storträffen består av rundabordssamtal kring aktuella teman som leds av bordsledare i två-tre olika omgångar och där deltagarna kan välja mellan ett tiotal teman (bord). För att hjälpa deltagarna att välja pitchar varje bordsledare sina teman före första omgången. På slutet av träffen summerar bordsledarna diskussionerna och ger medskick till ledningen på KTH.

Storträffarna fyller flera funktioner. De är som sagt en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan lärare, utbildningsledare, studeranderepresentanter, ledning på olika nivåer, utbildningsadministration både på skolorna och på det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) och faktiskt alla på KTH som är intresserade av utbildning. Senast deltog omkring  150-personer. Storträffarna ökar engagemanget och bidrar även till skapa en gemensam syn på utbildning vid KTH.

Informationen och idéerna går åt alla håll och bidrar på så sätt till en bred kollegial diskussion där alla kan delta oberoende av position och anställning; över skolgränser och funktioner och mellan skolor och GVS. Vid varje storträff finns även möjligheter att ta upp nya bordsteman för diskussion. Man kan även föreslå lämpliga ämnen och talare före storträffarna. Träffarna har även tagits upp av Universitetskanslerämbetet som en mycket positiv kvalitetshöjande aktivitet på KTH.

Veckans tips: Läs gärna artikeln om nästa storträff den 12 maj och som blir digital med virtuella bord.