Hoppa till innehåll

Digitala disputationer har kommit för att stanna

Förra veckan disputerade en av mina doktorander. Opponenten var från England men satt fast i sitt sommarhus i Frankrike på grund av reserestriktioner. Betygsnämnden satt i Madrid, Paris och Stockholm samt en reservledamot i Luleå. Digitala disputationer minskar resandet och höjer kvaliteten. Diskussionen och frågestunden blev mycket bra och intressant, mycket beroende på initierade frågor … Fortsätt läsa ”Digitala disputationer har kommit för att stanna”

En digitaliseringspolicy för framtiden

Att göra saker på helt nya sätt eller göra helt nya saker. Det är lite av kärnan i KTH:s digitala transformation som ska prägla vår forskning, utbildning och samverkan. Ökad kvalitet och effektivitet i interna processer ingår också i målbilden. KTH:s digitaliseringspolicy, som styrelsen fattade beslut om nyligen, bygger på regeringens digitaliseringsstrategi som arbetar med … Fortsätt läsa ”En digitaliseringspolicy för framtiden”

När kommer klimatsatsningen?

Många politiker och opinionsbildare pekar på att de ekonomiska stödpaket som görs kopplat till pandemin innebär en möjlighet att ta tydliga steg mot en klimatomställning. Hittills har dock knappt något hänt. Risken är uppenbar att vi i medelåldern ger våra ungdomar en fet dubbelsmäll: en akut klimatkris och statsskulder som det kan ta decennier att … Fortsätt läsa ”När kommer klimatsatsningen?”

Vad tycker de internationella studenterna?

Vid universitet över hela världen diskuteras hur undervisningen ska bedrivas under nästa läsår. Möjligheten att ge undervisning online diskuteras ivrigt. En grupp som inte tillfrågats i någon större omfattning är faktiskt studenterna själva, särskilt inte de internationella. Vad tycker de? I en enkätstudie, genomförd i Nederländerna under april-maj, tilfrågades 941 studenter från länder utanför EU … Fortsätt läsa ”Vad tycker de internationella studenterna?”