Hoppa till innehåll

Digitala disputationer har kommit för att stanna

Förra veckan disputerade en av mina doktorander. Opponenten var från England men satt fast i sitt sommarhus i Frankrike på grund av reserestriktioner. Betygsnämnden satt i Madrid, Paris och Stockholm samt en reservledamot i Luleå. Digitala disputationer minskar resandet och höjer kvaliteten.

Diskussionen och frågestunden blev mycket bra och intressant, mycket beroende på initierade frågor från en kvalificerad opponent och betygsnämnd och naturligtvis en duktig doktorand.

Flera av betygsledamöterna hade haft svårt att avvara mycket längre tid än just själva disputationsakten på grund av hög undervisningsaktivitet och flera möten just nu i slutet av terminen. Publiken var månghövdat och kom från Europa och andra världsdelar. Inget teknikstrul och få sådana har rapporterats tidigare.

Inte bara kvaliteten har höjts utan även vårt bidrag till att minska miljöpåverkan eftersom resandet till och från disputationerna har minskat rejält.

Från initial oro över trasslande IT-system och att disputationen inte ska upplevas på riktigt har oron svängt till att bli en mycket positiv erfarenhet. Respondentens (alternativt opponentens) inledande sammanfattning av avhandlingen sker i stort sett som vanligt fast i digital form, diskussionen mellan opponent och respondent likaså och kan kryddas med aktivt användande av digitala hjälpmedel som animerade bilder, ljudfiler, digitala tavlor och diverse digitala bakgrundsmaterial beroende på området som opponenten väljer att belysa.

 Även frågestunden med betygsnämnd och publik funkar alldeles utmärkt. För att kunna styra upp disputationen och minska risken för att andra kommer in under sammanfattningen och diskussionen samt att frågorna från publiken sker en i tagit rekommenderas zoom webbinar för den öppna disputationsakten medan ett vanligt zoom-möte räcker för det slutna betygsnämndsmötet.

Fördelarna med digitala disputationer är flera:
Det är lättare att hitta välkvalificerade betygsnämndsledamöter samt opponent eftersom dessa endast behöver kunna närvara vid själva disputationen utan att behöva resa till och från samt slippa övernattning i Stockholm. Fler kan närvara som publik vilket i sig själv är kvalitetsdrivande samt ger ett större fönster mot omvärlden för att visa upp vår förträffliga forskning och forskarutbildning.

Det finns inget i högskolelagen, högskoleförordningen (HF) eller i KTH:s riktlinje för forskarutbildning som hindrar att någon eller flera av deltagarna i en disputation är närvarande via distans.

Sommarens tips: Under våren har lärarna, studenterna, stödpersonal på skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet på KTH gjort storartade insatser för att övergå till utbildning på distans och digital examination. Ett stort tack för detta! Och kom nu ihåg att ha en välförtjänt och välbehövlig vila under semestern/sommarlovet.