Hoppa till innehåll

En digitaliseringspolicy för framtiden

Att göra saker på helt nya sätt eller göra helt nya saker. Det är lite av kärnan i KTH:s digitala transformation som ska prägla vår forskning, utbildning och samverkan. Ökad kvalitet och effektivitet i interna processer ingår också i målbilden.

KTH:s digitaliseringspolicy, som styrelsen fattade beslut om nyligen, bygger på regeringens digitaliseringsstrategi som arbetar med visionen ”ett hållbart digitalt Sverige” för att Sverige ska vara ”bäst världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter”. Policyn ligger även i linje med KTH:s utvecklingsplan som säger att KTH med digitaliserings hjälp har utvecklat sin utbildning, har ökat sin ledande forskning inom digitalisering på olika områden, satsar på digitalisering som en viktig del av samverkan med näringsliv och samhälle, utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka kvaliteten och effektiviteten i interna processer.

Digitaliseringspolicyn är ett styrdokument som reglerar förhållningssätt och principer som ska prägla KTH. Digitalisering definieras i policyn som verksamhetsutveckling utifrån de möjligheter som tekniken ger. Digitaliseringen leder till ökad kvalitet, effektivitet och användarupplevelse för studenter, personal och det omgivande samhället.

Policyn innehåller ett antal principer som rör allt ifrån forskning och forskningsdata till digitalisering av utbildning och digital examination samt principer för hur vi ska kunna få ett verksamhetsstöd som är användbart, tillgängligt, säkert och uppfattas professionellt. Det berör även hur vi kan beakta den digitala arbetsmiljön för anställda och studenter. Min förhoppning är att KTH:s digitala transformation ska minimera användbarhetsproblem kopplat till våra digitala system och skapa en verksamhet som uppfattas som effektiv och innovativ genom att använda digitaliseringens möjligheter.

För att realisera digitaliseringspolicyns högt ställda ambitioner kommer vi nu ta fram KTH:s digitaliseringsstrategi som ger tydliga prioriteringar och visar vad KTH behöver göra för att nå sina mål. KTH:s digitaliseringsstrategi kommer att utvecklas i nära samverkan med KTH:s skolor, förvaltning och studenter för att skapa en gemensam riktning för att KTH ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.