Hoppa till innehåll

Vad lärde vi oss av covid-19?

Plötsligt över en natt i mars övergick KTH till nätbaserad undervisning, större delen av campus stängdes för studenterna, antalet zoom-möten ökade explosionsartat och disputationerna blev digitala. Under hösten har våra campus åter öppnat med blandad form av lärandeaktiviteter. Ännu är det inte över, men erfarenheterna är flera. Först och främst visade vi att KTH klarade … Fortsätt läsa ”Vad lärde vi oss av covid-19?”

En tillgänglig webbplats – en mänsklig rättighet

Från och med den 23 september ska all offentlig service (statliga myndigheters webbplatser) vara tillgänglig enligt ny lagstiftning. Det kan tyckas vara en självklarhet att alla människor, oavsett vilka särskilda behov som föreligger, ska kunna få likvärdig tillgång till digital information och tjänster, men det kommer dock inte av sig själv. Även om digitaliseringen i … Fortsätt läsa ”En tillgänglig webbplats – en mänsklig rättighet”

Utsläpp av växthusgaser minskar

Utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi sjönk med 8.1 procent första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Det är en positiv nyhet som kom förra veckan. Minskningen i utsläpp på cirka 8 procent per år, är ungefär den minskning som Sverige behöver ha varje år för att nå klimatmålen. Den här statistiken visar på … Fortsätt läsa ”Utsläpp av växthusgaser minskar”

Stipendieregler begränsar konkurrenskraften

Möjligheterna att anta internationella stipendiater är en förutsättning för att svenska universitet ska vara konkurrenskraftiga. Regler som är tydliga, begripliga och logiska borde vara en självklarhet. Fyrkantighet föder stagnation och det förlorar svenska universitet på. Det är nödvändigt att kunna erbjuda internationella stipendiater möjligheten att utbilda sig på KTH. Regelverken måste ha som utgångspunkt att … Fortsätt läsa ”Stipendieregler begränsar konkurrenskraften”