Hoppa till innehåll

Utsläpp av växthusgaser minskar

Utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi sjönk med 8.1 procent första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Det är en positiv nyhet som kom förra veckan.

Minskningen i utsläpp på cirka 8 procent per år, är ungefär den minskning som Sverige behöver ha varje år för att nå klimatmålen. Den här statistiken visar på en bra början på 20-talet i det här avseendet. Det visar också betydelsen av snabb kvartalsstatistik som gör att vi lättare kan följa utvecklingen, nu när takten behöver ökas.

Men beror inte minskningen på coronavirusets effekter kanske någon tänker. Njae, det påverkade först kvartalets sista veckor och man kan i figuren nedan se att förädlingsvärdet (alltså bidraget till bruttonationalprodukten) för samma period steg något. Så den kraftiga effekten på Sveriges ekonomi hade inte ännu slagit till.

I figuren kan man se att det i stället framför allt var utsläppen från energisektorn som minskade med drygt 30 procent. Det berodde delvis på att det var en mild vinter. Men enligt SCB berodde det framför allt på att man bytt fossila bränslen mot biobränslen. Det i sin tur beror bland annat på förändrade skatter på fossila bränslen. Det visar att politiska beslut kan minska utsläppen rejält. Det vet vi sedan tidigare, men är en viktig lärdom att ta med sig. Tekniken finns ofta, men det krävs ekonomiska incitament för att den ska användas.

Källa:SCB

Veckans tips: Prenumerera på nyhetsbrev från KTH Sustainability Office. Anmäl dig till nyhetsbrevet.