Hoppa till innehåll

Vad lärde vi oss av covid-19?

Plötsligt över en natt i mars övergick KTH till nätbaserad undervisning, större delen av campus stängdes för studenterna, antalet zoom-möten ökade explosionsartat och disputationerna blev digitala. Under hösten har våra campus åter öppnat med blandad form av lärandeaktiviteter. Ännu är det inte över, men erfarenheterna är flera.

Först och främst visade vi att KTH klarade av att övergå till nätbaserat lärande, undervisning och examination, mycket tack vare god förståelse, samarbete och stora insatser från lärare, studenter och stödpersonal. Slutsatsen stöds tydligt av både studenter och lärare enligt de svar på den enkät som KTH skickade ut. Dessutom vill båda grupperna att KTH fortsätter arbetet med undervisningens digitalisering.

Fokus kommer nu skiftas från att ersätta campusförlagd utbildning och examination till digitala lösningar, såsom zoom-föreläsningar i 45-minuters pass och zoom-övervakade skriftliga tentor, till mer digital utveckling som starkare stödjer studenternas lärande där digitaliseringens fulla potential än bättre kan utnyttjas. Denna inriktning stöds även av de svar på en enkät som THS skickat till studenterna där exempelvis alternativ examination lyfts fram som den bästa examinationsformen i motsats till zoom-övervakade skriftliga tentor som anses som det klart sämsta alternativet.

Slutsatsen är att KTH ska fortsätta utveckla alternativa examinationsformer under hösten och framåt. Ett antal Lunch’n’Learn-seminarier kommer att ges på detta tema innehållande lyckade lösningar och goda erfarenheter från lärare som arbetat med alternativ examination även för stora kurser. Dessutom presenteras metoder som visat sig framgångsrika enligt ny forskning i didaktisk teori och praktik i ingenjörsutbildningar.

Vi kommer även starta en kollegial grupp (så kallad PriU-grupp) inom alternativ examination som är öppen för alla anställda på KTH. Enkätsvaren visar dessutom att campus fyller en mycket viktig funktion för studenterna inte minst från socialiseringssynpunkt och för minskning av risken för psykisk ohälsa.

Jag är övertygad om att våra campus kommer att vara viktiga även på längre sikt om 5-15 år men att de inte riktigt är optimalt utformade för detta. Hur vi möter detta ska vi börja arbeta med redan idag!

Veckans tips: Delta gärna i Lunch’n’Learn-seminarierna om alternativ examination som är öppna för alla anställda och studenter på KTH.