Hoppa till innehåll

Smart teknik kräver smart politik

Över hela världen pågår en fortsatt urbanisering. Det innebär utmaningar för att nå de globala hållbarhetsmålen och Paris-överenskommelsen om att begränsa klimatförändringarna. Ny smart teknik öppnar enorma möjligheter, men det räcker inte. Den måste  kombineras med smart politik. Förnybar energi blir allt billigare. Det gäller också batteripriser vilket ger större möjligheter för energilagring och för … Fortsätt läsa ”Smart teknik kräver smart politik”

Europeiska universitetsnätverk tvingar Sverige att möjliggöra ökad internationalisering

Under visst buller och bång har EU-kommissionen introducerat begreppet ”Europeiska universitet”. I två omgångar har under 2019 och 2020 totalt 41 nätverk etablerats inkluderande nästan 300 universitet. KTH är med i nätverket UNITE! som var ett av dem som blev utsedda redan i första omgången. I motsats till andra europeiska länder så har det i … Fortsätt läsa ”Europeiska universitetsnätverk tvingar Sverige att möjliggöra ökad internationalisering”

Akademiska ledare behöver se helhet och delar samtidigt

Ledarskap är ett populärt ämne som lever och frodas både i praktiken och teorin. Vari består attraktionskraften? Den kan förklaras på många sätt, vilket också gjorts i forskning och populärlitteratur. Många är överens om att det har med närheten till makt och inflytande att göra. Ledarskap blir därför angeläget både för dem som har eller … Fortsätt läsa ”Akademiska ledare behöver se helhet och delar samtidigt”

Horizon Europe ger stora möjligheter för forskare

KTH är och har varit framgångsrikt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, exempelvis har vi deltagit i flest antal projekt av svenska universitet och högskolor. EU är en viktig aktör inom samtliga av KTH:s forskningsområden. Vi satsar idag på rekrytering av spetskompetens genom EU:s ramprogram, där KTH har visat sig vara en attraktiv arbetsplats … Fortsätt läsa ”Horizon Europe ger stora möjligheter för forskare”