Hoppa till innehåll

Horizon Europe ger stora möjligheter för forskare

KTH är och har varit framgångsrikt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, exempelvis har vi deltagit i flest antal projekt av svenska universitet och högskolor. EU är en viktig aktör inom samtliga av KTH:s forskningsområden. Vi satsar idag på rekrytering av spetskompetens genom EU:s ramprogram, där KTH har visat sig vara en attraktiv arbetsplats för inkommande forskare. Dessutom är vi delaktiga i många samarbetsprojekt, där det idag finns många konsortier i forskningens framkant.

EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe (2021-2027), har precis beslutats och förväntas starta 2021. Budgetramen är 75,9 miljarder euro.

KTH som tekniskt universitet intar en särställning bland aktörerna genom sina breda samarbeten med kommuner, regioner och näringslivet. KTH avser att stärka denna roll ytterligare och är mitt uppe i arbetet att ta fram en förnyad EU-strategi inför Horizon Europe.

Strategin ska belysa möjligheter och skapa förutsättningar för KTH-forskare att framgångsrikt konkurrera om medel från programmet. Som underlag undersöker vi hur deltagande i EU:s ramprogram kan stimuleras samt vilken form av stöd som forskarna bäst behöver. I arbetet utreds även hur European Innovation Council (EIC) som nytt instrument kan nyttjas.

Processen för att skapa delaktighet är central och samskapandet av strategin sker genom ett flertal intressentdialoger och workshops med interna och externa intressenter. För att formera starka ansökningar drar vi dessutom nytta av KTH:s allianser såsom Nordic5tech, UNITE!, nätverket Crowdhelix och så klart våra strategiska partnerskap.

Som ett led i det ökade stödet ska vi, tillsammans med våra Stockholm-trio partners, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, etablera ett Brysselkontor. Det innebär att en person kommer att vara på plats i Bryssel och arbeta i nära samverkan med oss tre lärosäten för att nå ett ökat deltagande.

Som en del i strategiarbetet ser jag fram emot KTH Horizon Europe-veckan som går av stapeln den 12-16 oktober. Den organiseras av Research Support Office och involverar även annan expertis från KTH såsom KTH Innovation, KTH Equality Office, Näringlivssamverkan, Sustainability Office samt forskare med erfarenhet från stora EU-projekt. Vi har också många inbjudna gäster från bland annat Vinnova, VR, andra universitet i Europa, våra strategiska partners och en erfaren utvärderare av EU projekt. Målgrupper är främst KTH-forskare, medarbetare och ledning samt strategiska partners.

Vi kommer att få höra det senaste om det nya ramprogrammet. Det kommer att vara sessioner om hur man skriver bra projektansökningar, gällande aspekter som är avgörande för framgångsrika ansökningar vid sidan om forskningsfrågeställningarna – så kallade ”cross-cutting issues” och ”non-scientific activities”. Och vi kommer att nätverka med KTH:s strategiska partners som är intresserade av att öka sin samverkan med KTH på EU-nivå.

Mycket viktig är den online-konsultation  som lanseras under KTH Horizon Europe veckan och är riktad till KTH forskare som vill engagera sig i att samskapa KTH:s strategi för deltagande i Horizon Europe lanseras.

Jag vill passa på att uppmuntra personer med erfarenhet att dela med sig för att vi ska få så bra beslutsunderlag som möjligt när det gäller vilket stöd som är viktigast att satsa på framöver.

Horizon Europe kommer att erbjuda stora möjligheter för forskare att både erhålla extern forskningsfinansiering, möjlighet att kunna påverka innehållet i EU:s forskning och samtidigt kunna bidra till ökat genomslag inom många olika områden framöver.