Hoppa till innehåll

Jämställdhet utan innehåll

– Ja, det här är viktigt. Men är det inte lite uttjatat? Det är så problemorienterat, vore det inte bättre att se möjligheter? Jag har aldrig märkt något, det gäller att vara kompetent och stark, då går det bra.
När jag håller utbildning i jämställdhet är detta tankar som kan komma upp. När de luftas kan de göra stor nytta.

Som genusforskare har jag ofta medverkat i olika typer av utbildningar, som ofta har som syfte att medverka till ökad jämställdhet i samhället generellt, i en viss bransch eller för en specifik yrkesgrupp. Jag är van vid att möta föreställningar om vad jämställdhet innebär. Ofta är förväntningarna positiva, särskilt om de som är på plats har kommit dit av egen fri vilja. De hoppas på praktiska tips om förändringsarbete och metoder som ger bäst effekt.

Många gånger är förväntningarna dock ganska negativa, eller åtminstone ambivalenta. Unga kvinnor kan ofta ge uttryck för att de vill förstå vad tidigare generationer kvinnor gjort för fel, och därmed få reda på hur de ska göra rätt.

Många män, i olika åldrar, kan genom tystnad uttrycka flera saker. Det kan handla om en obehaglig känsla av att känna sig orättvist anklagad som man. En känsla som kan skapa ett tyst, men tydligt avståndstagande. Tystnad kan också betyda en uppfattning om att inte ha med saken att göra, detta rör inte mig. En föreställning, som är vanlig bland chefer och beslutsfattare, är att frågan är så smal, den behöver breddas för att bli intressant.

Forskare kan helt enkelt ställa frågan vad har detta med vetenskap att göra? Alla dessa föreställningar gör nytta om de kommer upp på bordet, så att kunskap och reflektion kan föra samtalet vidare. Men, om de förblir outtalade kan det hindra lärande. Föreställningen om att jämställdhet är så smalt, förändras ofta då chefer följer ett helt program.

På nästan varje avslutning av ett ledarprogram som har inkluderat kunskap om genus och jämställdhet är både män och kvinnor, men särskilt män, upptagna av insikten om att jämställdhet handlar om så mycket. Det är så stort. Strategi, ledarskap, vetenskaplig kvalitet, organisationskultur, demokratiska värden, hållbarhet, innovation och utveckling bland annat….