Hoppa till innehåll

Spännande andra halvlek för T.I.M.E och KTH

Sedan förra höstens stämma i Paris leder KTH det internationella utbildningsnätverket T.I.M.E Association som består av 57 tekniska universitet, alla med stark internationell prägel, från 25 länder fördelade över större delen av världen. Ordförandeskapet löper över två år och det är nu halvtid.

Vi har fokuserat på att författa en vision för T.I.M.E. (Top International Managers in Engineering) som sträcker sig tio år framåt med tillhörande mål. Förutom att stödja internationellt samarbete mellan medlemmarna i bred bemärkelse fortsätter nätverket sitt samarbete för att främja fler internationella dubbeldiplomstudenter, som alltså får dubbla examina, främst på avancerad nivå.  Det sistnämnda var också huvudorsaken till nätverkets bildande för 31 år sedan i École Centrale Paris där KTH var en av grundarna tillsammans med 15 andra framstående tekniska universitet.

Tanken med dubbeldiplomstudenterna ansågs djärv och flera av grundarna vittnade vid 30-årsjubileumet förra hösten om motståndet den mötte, inte minst lag- och regelmässigt när olika nationella och lokala system skulle passa ihop för dessa studenter. De drog likväl slutsatsen att det var värt att inte ge upp.  Och med alla goda erfarenheter av dessa mycket duktiga studenter kan vi inte göra annat än hålla med! Generaldirektören för European Space Agency ,en av medgrundarna i sin dåvarande roll som rektor vid tekniska universitetet i Darmstadt, underströk vikten av mer än djupa och breda tekniska kunskaper för tekniska studenter till att omfatta erfarenheter av internationellt kulturellt utbyte. Att lära sig att se flera perspektiv samtidigt och vikten av internationellt nätverksbyggande.

Vi har tillsammans med generalsekreteraren som sitter i Paris och Management Board bestående av Universidad Politecnica de Madrid, Université Libre de Bruxelles och CentraleSupélec (förutom KTH) parallellt arbetat för en breddning av nätverkets syfte till att även omfatta utbildningssamverkan med näringsliv, samarbete inom forskarutbildning och för att främja ett bredare internationellt samarbete för att bidra till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen 2030.

Jag är nöjd med att visionen i praktiken antogs enhälligt av medlemmarna vid on-line stämman för några veckor sedan. Nästa stämma 2021 sker utanför Europa antingen fysiskt eller på distans – ett bra sätt att visa att gott internationellt samarbete omfattar betydligt mer än Europa. Och vid samma stämma slutar även KTH som ordförande, medlem i Management Board och i Advisory Board, det sistnämnda bestående av 13 universitet från tio länder runt om i världen. Jag ser med tillförsikt fram mot vad vi kan åstadkomma under den andra halvleken.

Veckans tips: Titta gärna in på hemsidan för T.I.M.E Association för mer information och inspiration.