Hoppa till innehåll

Fem år sedan Paris-avtalet

Alla vi som lever nu kommer att vara med om stora förändringar. De studenter vi utbildar på KTH kommer att hantera de förändringar som klimatutmaningarna innebär i hela sina yrkesverksamma liv. De kommer att arbeta både med att minska utsläppen och att anpassa samhället till de klimatförändringar som kommer att ske även om vi når Paris-avtalets mål. Alla sektorer, industri, transporter, boende, livsmedelsförsörjning kommer att påverkas. En del mer, en del mindre.

Paris-överenskommelsen skrevs under för nästan exakt fem år sedan. Sedan dess har utsläppen fortsatt och halterna av växthusgaser i atmosfären ökat. För att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och bromsa temperaturökningen behöver utsläppen av koldioxid komma ner till nära noll.

Att hantera klimatfrågan är ett långsiktigt åtagande. Men det innebär också att vi behöver agera på kort sikt. För varje år vi skjuter upp utsläppsminskningar, desto mer drastiska åtgärder behövs längre fram. Globalt behöver utsläppen minska med cirka 6-8 procent per år för att ligga i linje med Paris-avtalet. Många argumenterar för att länder som Sverige, som redan har släppt ut en massa koldioxid per person, borde ta sitt ansvar och minska utsläppen snabbare så att länder som inte släppt ut så mycket och som har behov av att bygga ut bostäder, industri och infrastruktur kan få lite mer tid på sig. I så fall behöver utsläppen minska med kanske 12-15 procent per år.

För ett universitet som KTH innebär detta att vi behöver tänka både kort- och långsiktigt. Vår utbildning behöver förbereda studenterna på de förändringar som kommer att ske. Vår forskning behöver ta fram lösningar för nya produkter och system som är i linje med klimatmålen. Och i vår egen verksamhet behöver vi minska utsläppen så att de ligger åtminstone i linje med det övriga samhällets mål och åtaganden.

Detta är också bakgrunden till Klimatramverket som vi tillsammans med Chalmers och övriga universitet i landet tog fram förra året och som de flesta universiteten anslöt sig till. Det innebär att vi åtar oss att arbeta både kort- och långsiktigt för att ligga i linje med nationella och internationella åtaganden och mål. Chalmers och

KTH fick också pris från International Sustainable Campus Network för detta initiativ. KTH tog sedan för nästan exakt ett år sedan beslut om klimatmål och övergripande åtgärder som har både kortsiktiga mål (till år 2020) och långsiktiga (flera mål-år ända till 2045). Nu är det viktigt att vi arbetar med dessa mål, håller fast vid de åtgärder som beslutats och inför nya när det behövs.

Veckan tips: I Ny Teknik skrev jag artikeln ”Utsläppen måste ned till noll – detta krävs av tekniken”.