Hoppa till innehåll

Tio år med fokus hållbar utveckling

Man kan säga att KTH:s nuvarande miljö- och hållbarhetsarbete startade 2010. Då gjordes en utredning som konstaterade att det fanns ett stort behov av att utveckla arbetet. I den forskningsutvärdering som gjordes 2012 drog man också slutsatsen att KTH behövde stärka integreringen av hållbar utveckling i forskningsbasen. Också i den utbildningsutvärdering som gjordes 2013 konstaterade … Fortsätt läsa ”Tio år med fokus hållbar utveckling”

Det livslånga lärandet växlar upp rejält på KTH

Nu arbetar vi intensivt för att öka uppdragsutbildningen och den anslagsfinansierade vidareutbildningen. Det som tillsammans ofta kallas för det livslånga lärandet, från att tidigare ha omfattat 1 procent till att inom några år omfatta 20 procent av den totala utbildningsvolymen på KTH. Detta ambitiösa mål grundar sig på den allt snabbare teknikutvecklingen ofta innehållande disruptiva … Fortsätt läsa ”Det livslånga lärandet växlar upp rejält på KTH”