Hoppa till innehåll

Dubbel eller gemensam examen öppnar många vägar

 I slutet av 2020 examinerades de två första doktoranderna som får en doktorsexamen gemensam för KTH och Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. En av studenterna har KTH som hemuniversitet, varför proceduren i huvudsak följde KTH:s ordning. Den andra doktoranden har NTU som hemuniversitet och där sker examinationen efter deras ordning.

KTH har ett ökande antal gemensamma doktorsexamina. Detta är en konsekvens av att många av våra partneruniversitet ser en gemensam examen som ett definitivt tecken på ett förtroendefullt samarbete.

Dubbla examina med internationella parter är också vanligt på masternivån. I storleksordningen 300 studenter per år läser på KTH som en del av en dubbel eller gemensam examen. Dessa finns på masterprogram inom EIT eller Erasmus Mundus och på civilingenjörsprogrammen. Dubbel examen inom civilingenjörsprogrammen ges med franska, tyska, spanska och Italienska universitet inom våra europeiska nätverk, till exempel CLUSTER.

Vad är nyttan för KTH?

KTH väljer att utveckla dubbelexamen med universitet som vi har ett brett och bra samarbete med.  Att kunna erbjuda attraktiva examina med välrenommerade partner är också något som lockar framförallt internationella studenter. Många lärare på KTH är dessutom mycket nöjda med de hundratalet studenter vi mottar varje läsår och ett inte obetydligt antal av dessa stannar på KTH som doktorander. Det finns även en hel del som efter doktorsexamen stannar i Sverige.

Vad är nyttan för studenten?

I många länder är dubbelexamen väl etablerat och lockar många av de allra bästa studenterna. En dubbelexamen är en kvalitetsindikator som förbättrar karriärmöjligheterna.

Varför är svenska studenter inte intresserade av dubbla examina?

Tyvärr är det inte lika populärt för KTH-studenter att ta en dubbelexamen. Varje år skickar KTH ut över sexhundra utbytesstudenter, men endast ett fåtal är intresserade av en dubbelexamen. Det är i det korta perspektivet inte nödvändigtvis ett problem, men i vissa fall kan bristen på intresse från KTH:s studenter leda till att vi också tappar möjligheten att ta emot internationella studenter eller tappa attraktiva utbytesplatser.

Så hur vi kan inspirera våra studenter till en dubbel eller gemensam examen?