Hoppa till innehåll

Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop

Jämställdhet är det femte målet i FN:s globala mål för hållbar utveckling och minskad ojämlikhet är det tionde målet.  Det är en av anledningar till att jämställdhet numera ingår i KTH:s nya hållbarhetsmål.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser, samt om den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från diskriminering och våld. Det finns forskning som visar hur politisk, ekonomisk och social jämställdhet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Jämställdhet och jämlikhet påverkar andra mål som rör klimat, miljö och ekonomi (Rapport från Naturvårdsverket 2019). Kvinnor prioriterar till exempel miljöfrågor i högre grad än män, både värderingsmässigt och genom handling.

De fattigaste i samhället drabbas hårdare av klimatförändringar på grund av mer begränsade ekonomiska tillgångar. I arbetslivet kan ökad jämställdhet medverka till ökad kvalitet och effektivitet, vilket bidrar till ekonomisk hållbarhet. Vilka fördelar finns då KTH synliggör kopplingen mellan jämställdhetsarbete och arbete för hållbar utveckling?

En fördel är hur vi kan integrera kunskap om jämställdhet och mångfald i våra utbildningsprogram genom att använda ingången hållbar utveckling, där lärandemål redan finns på plats. Kopplingen mellan jämställdhet och hållbarhet går att visa och att motivera varför den är viktig för både den samhälleliga och tekniska utvecklingen. Teknikutveckling kan återskapa ojämställdhet då kunskaper saknas, men kan också med kunskap utmana och förändra ojämställda villkor.

Finns det då några risker med att jämställdhet kan uppfattas som ”endast” en del av hållbar utveckling? Flera forskare har pekat på risken med att jämställdhetsmålet därmed kan komma i skymundan som ett mål i sig och enbart framstå som ett medel för annat. Den risken ska inte underskattas, vi har sett det hända förut då jämställdhet nedprioriteras och underordnas andra frågor.

Med den medvetenheten arbetar vi vidare med att öka jämställdhet som en egen fråga och som en del av hållbar utveckling.