Hoppa till innehåll

En viktig vecka för klimatet

Först högsta betyg på miljörevisionen och sedan en utmärkt placering i Times Higher Education Impact Rankings under en och samma vecka. Sammantaget visar detta att KTH på allvar lever upp till målet att vara ett ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett klimatneutralt samhälle.

KTH:s verksamhet är som många vet miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Förra veckan genomfördes miljörevisionen. Det var intressant att följa processen på nära håll för första gången.

Fyra dagar av intensivt arbete och engagemang från mer än 100 personer på KTH. Resultat: Med beröm godkänt!

 Revisionen visar att vi har processer på plats och att det finns engagemang och ledarskap för att genomföra det som krävs. Revisionen lyfte även den positiva attityd som de mötte ute på KTH:s skolor. Jag vill tillsammans med KTH:s hållbarhetschef Kristina Von Oelreich tacka alla för detta fina arbete.

Det fina resultatet i THE Times Higher Education Impact Rankings som presenterades förra veckan är även det ett resultat av engagemang och samverkan mellan forskare, lärare, studenter och samverkanspartners.

I dagarna släppte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en rapport med titeln: Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning. Det är en studie genomförd under ledning av Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria på Uppsala Universitet.

Vad har nu detta med hållbar utveckling att göra kanske någon tänker? En hel del skulle jag säga om man vidgar temat för ”teorierna” till klimatfrågan. Jag uppmanar alla som har tid att ta del av rapporten och fundera på hur vi kan bygga upp gemensam kompetens för att bemöta konspirationsteorier av olika slag.

Det är typiskt att konspirationsteorier frodas i kriser och det finns många exempel där detta på allvar bromsar ner vår förmåga att agera rationellt och tillräckligt kraftfullt. Det är därför glädjande att se att USA:s nya ledarskap sätter ner foten rejält med nya ambitiösa mål för att åter bli en del av en global strävan att hantera klimatfrågan.

Vid det virtuella toppmöte som  arrangerades i dagarna presenterades nya ambitiösa mål där USA vill minska sina CO2 utsläpp med  50-52 procent jämfört med 2005 års nivå. Japan, Kanada, Sydkorea och Storbritannien följer efter med nya kraftfulla mål. Även EU ökar sin ambitionsnivå till 55 procent minskning i stället för de tidigare beslutade 40 procent.

I samband med Earth Day den 22 april presenterades en hel del intressanta siffror för hur coronapandemin påverkat global handel, resande och industri. I siffror innebar det att vi använde 3 procent mindre naturgas, 4 procent mindre kol, och 9 procent mindre mängd olja. Detta innebär att de globala CO2-utsläppen minskade kraftigt för första gången på länge. En bedömning är 7 procent.(Källa: Carbon Monitor Programme /Nature analysis)

Nu gäller det att ta vara på det vi lärt oss under 2020 när vi sakta återgår till ett väl fungerande samhälle. Det faktum att Joe Bidens toppmöte genomfördes digitalt är ett exempel som vi kan anamma.