Hoppa till innehåll

Vi går ronden i den digitala arbetsmiljön

Pandemin har nog fått de flesta av oss att förstå att det digitala är en tydlig del av vår arbetsmiljö. Vi spenderar merparten av arbetsdagen i zoom-möten, framför e-posten eller hanterande olika typer av digitala stödsystem. För många har också kanske den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön blivit påtaglig i och med att den numera är en del av hemmet…

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare systematiskt ska samverka om arbetsmiljöfrågeställningar. Arbetsmiljön ska fortlöpande undersökas och riskbedömas, åtgärder ska föreslås och prioriteras i utvecklingen och sedan ska man kontrollera om åtgärderna genomförts och om de bidragit till positiva förändringar. Skyddsombuden spelar en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsronder är ett av de verktyg som man använder. Även om grunderna till arbetsmiljölagen skrevs så tidigt som 1977 så räknas också det digitala rent lagligt som en del av din arbetsmiljö.

För ett år sedan bloggade jag  om mina erfarenheter av att testa digitala skyddsronder vid Förvaltningsrätten i Göteborg. Detta arbete genomförde jag som forskare och resultaten är nu på väg att vetenskapligt publiceras. Dessutom har forskningsresultaten också bidragit till att en ny svensk standard har kunnat utvecklas, med titeln ”Användbarhetsronden”. Den publicerades så sent som i februari i år.

Människor sittter runt en datorskärm och tittar på den.
Användbarhetsrond innebär en systematisk genomgång av den digitala arbetsmiljön. (Foto: Jan Gulliksen)

En användbarhetsrond innebär att ett team bestående av till exempel skyddsombud, företrädare för IT-verksamheten, och närmaste chef besöker en arbetstagare på sin arbetsplats och med hjälp av ett verktyg från standarden går igenom den digitala arbetsmiljön för att identifiera användbarhetsproblem och risker. Baserat på detta definierar man åtgärdsprogram med ansvariga för genomförandet som man sen kan prioritera och lägga in i utvecklingsplanen för framtiden.

På KTH vill vi gärna föregå med gott exempel och bry oss om den digitala arbetsmiljön. Därför ska vi nu även testa Användbarhetsronden på KTH. Vi har precis fått stöd från centrala samverkansgruppen att genomföra pilotstudier av användbarhetsronder inom ramen för en delverksamhet inom verksamhetsstödet. Om försöken faller väl ut vill vi införa detta som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet över hela verksamheten.

Så, om allt går väl kan vi se fram emot en framtid där även den digitala arbetsmiljön systematiskt granskas och åtgärdas och så att vi successivt kan utvecklas mot att ha en mer användbar digital arbetsmiljö oavsett om vi sitter hemma, står i en undervisningssal, sitter i ett mötesrum eller är på kontoret.

Veckans lästips: SIS/TS 904501:2021 Ergonomi vid Människa-systeminteraktion – Användbarhetsrond. https://www.sis.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/ledningssystem-for-arbetsmiljo/sists-9045012021/

Gulliksen J. (2021) Digital Work Environment Rounds – Systematic Usability Inspections Supported by the Legislation. Accepted to IFIP TC 13  Conference on Human Computer Interaction INTERACT 2021 in Bari, August 30-September 3, Springer Publication.