Hoppa till innehåll

Neutral eller tydlig?

Går det att tänka sig sammanhang som är helt värderingsfria? Det är en fråga som aktualiseras med jämna mellanrum då värderingar, normer och neutralitet diskuteras. Ska vi formulera etiska policys och värdegrund inom akademin, eller går det emot en vetenskaplig objektivitet?

Det är bra att frågorna ställs så att vi påminns om de olika ställningstagande som behöver diskuteras bland studenter, forskare och andra som arbetar på universitet. Och av alla som tycker att forskning och utbildning är viktiga delar i ett demokratiskt samhälle.

Det finns vetenskapliga ideal att försvara som handlar om bland annat forskningsetik, transparens, självständighet och integritet. Det finns också vetenskapliga ideal i form av att försvara kritiskt tänkande och möjligheter att få ompröva det vi redan tror att vi vet. Forskning utgår alltid från en viss position i ett visst sammanhang, vilket påverkar både antaganden och frågeställningar.

Det viktiga i forskning är att bli medveten om vilka ställningstaganden och värderingar som finns inbyggda i de antaganden som görs, och att göra dem tydliga och synliga. I arbetsmiljöer och studiemiljöer går det att tänka i liknande banor.

Det finns ingen värderingsfri kultur, men det finns mer eller mindre medvetna samtal om de värderingar som råder. I dessa samtal kan gemensamma önskemål om uttalade normer och värderingar formuleras, till exempel att visa respekt i bemötandet mellan människor eller att dela på talutrymmet.

Det går också bra att prata om vilka typer av beteenden eller uttalanden som inte är önskvärda eller acceptabla. Att vara neutral i förhållande till andra människor i meningen behandla alla lika är kanske något att eftersträva. Men, det görs bäst genom att bli mer medveten om värderingars betydelse och att prata om dem. Medvetenheten handlar om hur vi hela tiden lever våra värderingar i vardagen och hur de omsätts i handling. Det är ofta då värderingar blir synliga, både för oss själva och andra.