Hoppa till innehåll

KTH campus kan bli living labs

KTH:s hållbarhetsmål för forskning är tydliga: Vi behöver göra fler strategiska satsningar inom området och vi behöver skapa nya möjligheter för tvärvetenskaplig forskning och utbildning med hållbarhetsfokus. Dessa satsningar måste dessutom synliggöras och göras tillgängliga.

Ett spännande nytt samarbete som kommer att bidra till att synliggöra forskning och utbildning för hållbar utveckling har därför inletts med Akademiska Hus. Tanken är att utnyttja de möjligheter som finns för att använda KTH:s olika campusområden som så kallade living labs.

Ett living lab brukar definieras som en öppen innovationsmiljö med starkt fokus på slutanvändare där nya idéer och koncept kan utvecklas dynamiskt i samarbete med olika aktörer. Flera byggnader på KTH:s Campus är redan testbäddar inom centrat KTH Live-in Lab med Akademiska hus som en av partnerna. Erfarenheterna från detta samarbete är positiva och detta vill vi nu bygga vidare på.

En viktig första del i detta arbete är att parallellt med den fysiska miljön skapa en digital tvilling som i sig kan användas för att visualisera forskning och innovation, men även för att optimera lokalutnyttjande eller för att helt enkelt möjliggöra en mer effektiv förvaltning och drift av våra lokaler. En digital tvilling kan beskrivas som en virtuell kopia av ett verkligt objekt eller en process som i realtid kan utbyta information och data med varandra.

Genom att bygga upp en digital tvilling kan nya idéer eller innovationer provas i den digitala domänen innan de förs ut i den fysiska miljön.  Detta är en utmärkt möjlighet för forskare inom vitt skilda områden att prova sina idéer och det kan även bli en viktig resurs för studenter i olika projektkurser.

Detta nya initiativ är i god samklang med de hållbarhetsmål som satts upp inom området samverkan där ett delmål säger att vi ska utveckla platser på KTH:s campusområden som visar på klimat- och hållbarhetsarbete och bjuder in till deltagande, till exempel genom demonstrationsprojekt.

Med detta vill jag och hela KTH-Sustainability önska alla KTH:s samverkanspartner, studenter och medarbetare en trevlig, solig och hållbar sommar!