Hoppa till innehåll

Smart energianvändning måste belönas

Ingen har väl undgått den senaste veckans höga priser på elenergi. Hur kan det bli på detta sätt? Kunde vi sett det komma?? Måndag klockan 16 var elpriset 6,49 kronor för en kilowattimme före skatter och avgifter i södra Sverige.  Ett nytt rekord!

Situationen just nu är speciell och någon kallade det en ”perfekt storm”. Ett antal olika faktorer samverkar som relativt vindstilla väderläge, produktionsbegränsningar i vattenkraften på grund av isläggning, begränsad överföringskapacitet mellan norr och söder samt väldigt kallt väder över hela Sverige. Högt pris på naturgas och utsläppsrätter bidrar också till detta.

Denna situation sätter fokus på både effektbehov [kW] och energieffektivitet [nytta/kWh]. Använder vi verkligen elenergin på bästa sätt? Är vi tillräckligt energieffektiva? Om vi ser till hur Sverige rankas i EU kommer vi inte bättre än på 16 plats i energieffektivitet. Det finns alltså mycket att göra på detta område.

Varför har det blivit så? Många gånger faller olika potentiella projekt om möjlig energieffektivisering på att man har svårt att visa att det är ekonomiskt lönsamt. När kalkylen för beslut tas fram räknar vi med historiskt låga energipriser. Det är nog dags att tänka om. Nyttan av sänkt effektbehov behöver också komma in i kalkylen. Smart energianvändning måste belönas.

Hur hänger då effektbehov och energieffektivisering ihop? Ett vanligt resultat av energieffektivisering är att det maximala effektbehovet minskar. En viktig utvecklingsfaktor för framtida energisystem är även att bygga in energilagring och flexibilitet i användningen så vi bättre klarar när vi får en liknande situation i framtiden. Moderna elfordon har till exempel en betydande lagringskapacitet med 80 – 100 kWh, våra bostäder har även de en betydande inbyggd flexibilitet via sin termiska tröghet (Det kan ta flera timmar för temperaturen att sjunka 1 grad inomhus om värmen stängs av) Men det handlar även om att anpassa oss i större utsträckning till nya förutsättningar. Tröja på vid en köldknäpp!

Förhoppningsvis leder veckans elprischock till en del nya strategier vad gäller energieffektivisering och smartare energianvändning med bättre förståelse för effektens betydelse i energibalansen. KTH har en hel del forskning på energilagring, energieffektivisering och smartare energianvändning men mer behöver göras.

Förhoppningsvis satsar Energimyndigheten och andra anslagsgivare på mer forskning om smart och effektiv användning av energi som en viktig strategi för att hantera effektbalansen i framtiden.