Hoppa till innehåll

Hur följa upp kulturförändring?

Hur kan vi mäta resultat i jämställdhetsarbetet? Ett sätt är att räkna och pricka av. Statistiska Centralbyråns arbete med att skapa könsuppdelad statistik är ovärderligt för allt förändringsarbete i Sverige. På liknande sätt görs statistik på KTH över könsfördelningen i olika kategorier och lönekartläggningar för att upptäcka oskäliga löneskillnader. I kvalitetssystemet följs integreringen av JML … Fortsätt läsa ”Hur följa upp kulturförändring?”

Har Sverige en digitaliseringspolitik?

För några veckor sedan var jag kallad på möte med regeringens digitaliseringsråd, en namnkunnig skara personer med ett uppdrag att vara bollplank till regeringens digitaliseringsminister. Jag har nu haft möjligheten att arbeta med digitaliseringspolitik i tio år. Det var 2012 som IT- och energiminister Anna-Karin Hatt gav mig i uppdrag att leda regeringens digitaliseringskommission och … Fortsätt läsa ”Har Sverige en digitaliseringspolitik?”