Hoppa till innehåll

Hur blir Sverige bättre på digital spetskompetens?

Trots en intensiv debatt och många åtgärder för att öka antalet personer med digital spetskompetens kvarstår kompetens- och rekryteringsbehoven på samma nivå som tidigare i näringsliv och offentlig sektor.

Kampanjer har genomförts för att öka antalet personer på digitala spetsutbildningar, öka tillgången på fortbildningsmöjligheter inom det vi kallar livslångt lärande och inte minst för att förbättra jämställdheten, men behoven ökar raskare än effekten av de insatser som gjorts. Inte minst har pandemin och kriget i Ukraina visat att de påfrestningar som våra digitala system kan utsätts för tarvar en ökad nivå av digital spetskompetens.

I april 2020 bloggade jag om ”Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan” utifrån den utredning som vi fått i uppdrag att göra från UKÄ och Tillväxtverket efter ett uppdrag från digitaliseringsministern. Vårt uppdrag bestod i att utreda och föreslå hur man ska definiera vad digital spetskompetens är. Nyligen publicerades den vetenskapliga artikel som beskriver arbetet med att definiera vad digital spetskompetens egentligen är, eller borde vara.

Regeringsuppdraget har fortsatt och kommer att avslutas mot slutet av 2022. Redan nu har utredningen publicerat en rapport med sina preliminära förslag i syfte att väcka debatt och diskussion om vilka insatser som behövs från politiken, från akademin, från näringslivet och från offentlig sektor för att Sverige ska kunna möta nuvarande och framtida behov av digital spetskompetens.

Under rubriken Digital Skills Sweden vill utredningen att regeringen bidrar med rejäla utbildnings- och forskningssatsningar, förbättrar samverkan genom att etablera ett statligt samverkansråd för digital spetskompetens samt att man ger ett tydligt uppdrag att verka för att fortlöpande samla statistiska data för att kunna göra tillförlitliga prognoser om framtiden. Utredningen välkomnar kommentarer och inspel för att ytterligare kunna vässa förslagen!

Parallellt med detta ingår jag nu i ytterligare ett uppdrag från utredningen tillsammans representanter för Linköping, Örebro  och Uppsala universitet för att utreda konsekvenserna av olika policybeslut för att främja digital spetskompetens. Vi ska genomföra en framtidsanalys och ta fram ett antal scenarier för kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Detta uppdrag avslutas med ett seminarium den 13 juni 2022 – välkommen att lyssna in och delta i debatten!