Hoppa till innehåll

Alltid på användarnas sida

Synen att digitalisering i allra högsta grad också är en arbetsmiljöfråga och inte bara en teknisk fråga glädjer mig mycket.

Arbetsmiljön lyder under arbetsmiljölagen och följaktligen kan man även använda arbetsmiljölagens vägledning för att också styra digitaliseringen rätt och att vi även får en digital arbetsmiljö som är användbar, effektiv och inte utsätter användaren för arbetsmiljörisker.

När jag som ung doktorand i början på 1990-talet påbörjade mina första digitaliseringsstudier med Skatteförvaltningen som vårt viktigaste case var det genom HR-avdelningen som vi introducerades till problematiken att se bristande användbarhet som ett arbetsmiljöproblem. Då fanns inte begreppet digitalisering i sinnevärlden utan vi talade mer om datorisering.

Man hade introducerat digitala verktyg men inte i sig förändrat verksamhetens processer något. Genom ett nära samarbete mellan HR-avdelningen, IT-avdelningen med aktivt stöd från de fackliga lyckades vi öka medvetenheten för systemets användbarhet och så småningom att arbeta på ett användarcentrerat sätt i systemutvecklingsarbetet.

Nu trettio år senare kan vi se hur den digitala arbetsmiljön kommit att bli strategiskt viktig för att kunna uppfylla verksamhetens mål. Användbarhet och UX är eftertraktade kompetenser i all systemutveckling. Digital arbetsmiljö betraktas allt mer som ett viktigt begrepp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket ökar sitt fokus på även digital arbetsmiljö. Användbarhetsronden har gjorts till en svensk standard av SIS. Vår bok ”Digitaliseringen och Arbetsmiljön” vann 2018 pris som Årets HR-bok.

En person håller en blombukett och en annan ett diplom.

Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande delar ut Levi-priset till Jan Gulliksen.

Nu kröns allt arbete med att belönas med Sveriges Ingenjörers Levi-pris som jag idag står som stolt mottagare av. Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens nestor, professor emeritus Lennart Levi. Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer och syftar till att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en bra arbetsmiljö.

Även om det är en person som belönas är det många personers idoga och oförtrutna arbete som ligger bakom att digital arbetsmiljö allt mer etablerar sig som ett begrepp. Tidigare pristagare inbegriper Bengt Sandblad, min forne handledare vid Uppsala universitet och Helena Tobiasson, min forne doktorand på KTH. Tack till alla som bidragit och fortsätter att bidra. Nu tar vi nästa steg!