Hoppa till innehåll

Digitalisering för ökad demokrati

Så har vi då äntligen ett slutgiltigt valresultat och oavsett hur valdebatten och valet gått till kan man konstatera att digitaliseringsfrågorna återigen lyst med sin frånvaro. Digitalisering har knappast nämnts i debatten, det är inte en politisk stridsfråga, men ett område som är extremt viktigt där Sverige tappar mark.

Ett område där vi inte på långa vägar nått så långt är digitaliseringen som stöd för våra val. Med en ökad grad av digitalisering av våra demokratiska valprocesser skulle vi potentiellt sett kunna få ett ökat valdeltagande och större intresse för politik och ideologi. Idag hanterar merparten av alla människor sina bankärenden online, med digital identifiering.

Med ett väl fungerande säkert digitalt system är jag övertygad om att valdeltagandet skulle öka. Även om det för att vara så inkluderande som möjligt måste gå att lägga sin röst på vanligt sätt.

Diagram
Väljarsympatier med hjälp av AI enligt ett valorakel från Kairos Future.

Många använder digitala valkompasser som vägledare inför den viktigaste demokratiska uppgift och plikten vi har det vill säga att rösta. Frågan är om dessa ibland inte styrt för mycket. Kairos Futures valorakel har tränat en AI-robot, baserat på kunskap från 50 000 svar från tidigare undersökningar som de låtit göra. Användarna väljer sedan sina tre intresseområden utifrån en lista med 100 olika intresseområden. Sedan matchas detta med användarnas partisympatier.

När jag testat denna på vänner och bekanta av många olika politiska färger predicerar AI-roboten med skrämmande exakthet personens politiska sympatier. Då kan man fråga sig vad valkompasserna egentligen förutsäger.

Vi har de senaste nio och en halv månaderna haft en digitaliseringsminister i Khashayar Farmanbar (S) som varit den ojämförbart mest kunnige på området under de drygt tio år som jag haft förmånen att samverka med våra senaste åtta IT- eller digitaliseringsministrar från tre olika politiska partier.

Det är bara att beklaga att som energi- och digitaliseringsminister, energifrågornas aktualitet i debatten överskuggat allt som handlat om digitalisering. Ett önskemål till den kommande regeringen är t att inte kombinera digitaliseringsområdet med med energiområdet. Det behövs en offensiv digitaliseringspolitik.

Sverige tappar mark i internationella jämförelser (se till exempel DESI eller Networked Readiness Index) eftersom vi inte investerar tillräckligt mycket i vår digitala infrastruktur, i utvecklingen av digital kompetens, i utvecklingen av digitala tjänster för offentlig sektor liksom inom privat näringsliv samt i digital säkerhet.