Hoppa till innehåll

Framåt på KTH och down under

Förra veckan hade jag förmånen att berätta om programmet framtidens utbildning KTH vid T.I.M.E. Associations generalförsamling på University of Queensland i Brisbane. Mötet följdes upp av besök vid University of New South Wales och University of Technology i Sydney. Mycket spännande besök eftersom Australien ses som en starkt pådrivande kontinent inom modern ingenjörsutbildning.

En intressant iakttagelse är att universiteten i Australien utvecklas i samma riktning som KTH. Studenterna rustas för att hantera problem för en hållbar samhällsutveckling i en föränderlig omvärld. Pedagogiken präglas alltmer av ett aktivt studentcentrerat lärande. Rent konkret ser man få föreläsningssalar.

I stället byggs aktiva lärsalar som ger goda förutsättningar för studentaktivitet, med öar av uppkopplade bord med grupper av studenter. Studenterna ges möjligheter att aktivt delta i sitt lärande; individuellt, i grupp runt borden och även mellan borden. Lärarna har möjlighet att hjälpa enskilda studenter, grupper av studenter, men även alla studenter samtidigt genom använda bildskärmar som finns på varje bord. Lite varstans i byggnaderna finns bikupor utspridda där studenterna kan studera närhelst de önskar.

Vid samtliga besökta universitet finns experimentella miljöer som utvecklar det praktiska yrkeskunnandet och bidrar till nytänkande, innovativa lösningar och nya arbetssätt. Tanken är att alla studenter ges möjlighet till experimenterande, till att prova på och även att misslyckas. Utan misslyckande – ingen framgång!

Examinationen utvecklas, blir mer autentiskt och ett flertal former används, även för en och samma kurs. Förstärkt måluppfyllelse nås genom konstruktiv länkning av examination och läraktiviteter.

Australien genomförde betydligt mer genomgående åtgärder under covid-19. Återgången från distans- till campusundervisningen är fortfarande inte optimalt genomförd ur ett  lärandeperspektiv. Men de studenter som kommit tillbaka till campus har tillgång till nästan allt de behöver i sin vardag; butiker, restauranger, apotek, läkare med mera – en stad i staden. Detta var mest tydligt på University of Queensland dit jag åkte med båt längst floden från hotellet i city för mötena. En annorlunda resa!

Det är helt klart att de besökta universiteten utvecklas i samma riktning som KTH inom framtidens utbildning och att vi har mycket att lära av varandra.