Hoppa till innehåll

Flera vägar till framtidens utbildning

I måndags ägde höstens storträff rum med temat Hitta vägar till framtidens utbildning. Efter inledningsanföranden av rektor, ordförande för Tekniska högskolans studentkår och ordförande för programledningen, med både bakåt- och framåtblickande perspektiv över utbildningen, följde gruppvisa, framåtblickande diskussioner över 30 olika teman som röstats fram av deltagarna.

En stor spännvidd över teman behandlades, innefattande olika undervisnings- och examinationsformer; mottagning av nya studenter; breddad rekrytering och breddat deltagande; transformation mot ett jämställt, jämlikt, mångfaldigt och hållbart samhälle; integrerat livslångt lärande och ett flertal andra intressanta teman. Roligt att helt nya teman som parallellspråkighet och flerspråkighet i utbildningen togs upp! Vi hann även med en postersession med första kullen från programmet framtidens ledare för strategisk utbildningsutveckling.

En mycket lyckad träff. Inte minst för alla goda idéer som genererades när erfarenheter mellan lärare, studenter och stödpersonal och över skolgränser och verksamhetsstöd delades. Goda idéer som kan testas omgående eller fördjupas ytterligare inom någon av grupperna för prioriterade frågor för KTH:s utbildning (PriU-grupperna).

Denna genuint kollegiala verksamhet som inkluderar alla anställda och studenter på KTH har lyfts fram som en god förebild vid Universitetskanslersämbetets granskning av KTH:s kvalitetssäkringsarbete. En annan styrka är att ledningen deltar i storträffen med vicerektor för utbildning som dess ordförande och att PriU-grupperna regelbundet deltar i utbildningsnämndens möten.

Inkludering, entusiasmen och de goda idéerna bådar gott för att KTH på olika vägar når i mål med Framtidens utbildning 2027 – lagom till vårt 200-års jubileum!