Hoppa till innehåll

Hållbart samarbete inom Stockholm trio öppnar nya möjligheter

Stockholm trio är namnet på en universitetsallians mellan KTH, Karolinska institutet och Stockholms Universitet. Inom ramen för alliansen inleddes den gemensamma satsningen Stockholm Trio for Sustainable Action den 1 juni i samband med konferensen “Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity

Arbetet inleddes dock redan för ett drygt år sedan och flera aktiviteter har redan genomförts . Syftet med hållbarhetssatsningen är att stärka lärosätenas förmåga att strategiskt bidra med kunskap för snabba, men samtidigt vetenskapligt grundade beslut som är nödvändiga för en hållbar samhällsomställning.

Satsningen ska även möjliggöra ny forskning och utbildning över fakultetsgränserna i nära samarbete med stad, region, ideella organisationer och näringsliv. På detta sätt kan vi gemensamt stärka samhället när det gäller klimat, hälsa, innovationssystem och entreprenörskap för en hållbar framtid.

KTH:s representanter i denna satsning är vicerektor för hållbar utveckling (undertecknad) och miljö och hållbarhetschef Kristina von Oelreich. Om du som läser detta har idéer på aktiviteter eller satsningar som har potential att genomföras tillsammans med dessa tre lärosäten så hör av dig till oss!