Hoppa till innehåll

Annika Stensson Trigell

Vicerektor för forskning och professor i fordonsdynamik.

I bloggen skriver jag om forskningssamarbeten, dess finansiering och vikten av samarbeten med andra forskare och det omgivande samhället. Dessutom om forskningens betydelse att alltid ifrågasätta, hitta lösningar och enträget testa gränserna för vad som är möjligt.​

Annikas inlägg