När ett forskningsområde hamnar mellan stolarna

Vart fjärde år är det dags att göra inspel till regeringens forskningspolitik. Det kan ge resultat. Ett exempel på förändring som kom efter KTH:s förra inspel 2015 var att lagen ändrades så att tiden för meriteringsanställningar förlängdes från fyra till sex år. Vi valde denna gång att inte lyfta fram så många specifika forskningssatsningar, då … Fortsätt läsa ”När ett forskningsområde hamnar mellan stolarna”

Annika Stensson Trigell om forskning

Vicerektor för forskning och professor i fordonsdynamik På den här bloggen kommer jag att skriva om forskningssamarbeten, dess finansiering och vikten av samarbeten med andra forskare och det omgivande samhället. Dessutom om forskningens betydelse att alltid ifrågasätta, hitta lösningar och enträget testa gränserna för vad som är möjligt.​