Hoppa till innehåll

Hur följa upp kulturförändring?

Hur kan vi mäta resultat i jämställdhetsarbetet? Ett sätt är att räkna och pricka av. Statistiska Centralbyråns arbete med att skapa könsuppdelad statistik är ovärderligt för allt förändringsarbete i Sverige. På liknande sätt görs statistik på KTH över könsfördelningen i olika kategorier och lönekartläggningar för att upptäcka oskäliga löneskillnader. I kvalitetssystemet följs integreringen av JML … Fortsätt läsa ”Hur följa upp kulturförändring?”

Jämställdhet eller jämlikhet?

På en av våra utbildningar ställdes frågan om varför det inte är bättre att alltid bara prata om jämlikhet. Med andra ord, varför behövs begreppet jämställdhet när redan jämlikhet innehåller kön och andra maktdimensioner? Det är en relevant och vanligt förekommande fråga. Begreppen har historiska förklaringar. Jämlikhet går flera hundra år tillbaka till frihetsrörelser för … Fortsätt läsa ”Jämställdhet eller jämlikhet?”

Antalet viktigare än makten?

Engemang eller makt? Förändringsvilja eller ökat antal kvinnor? Aspekterna är flera när ett jämställt universitet blir till på riktigt. Numerären, av till exempel antalet kvinnliga professorer, är dock inte alena saliggörande. Jämställdhetsarbete har pågått under de senaste 40 åren på de flesta svenska universitet och högskolor. Arbetet för ökad jämställdhet har innehållit ett flertal olika, … Fortsätt läsa ”Antalet viktigare än makten?”

Hållbarhetsmål viktiga för internationella studenter

Många studenter från andra länder tycks välja KTH just därför att hållbar utveckling finns med i utbildningen. Dessutom verkar KTH få med beröm godkänt för hur det bedrivs i utbildningen. Det blev tydligt i samband med ett seminarium i förra veckan. Jag medverkade i ett webbinarium i biblioteket nyligen, där temat var att belysa betydelsen … Fortsätt läsa ”Hållbarhetsmål viktiga för internationella studenter”

Förändringsarbete inom akademin

Att ledningen går före och visar vägen i ett förändringsarbete är av avgörande betydelse för att åstadkomma förändringar inom akademin. I veckan var jag på ett seminarium i Oslo där detta återigen blev väldigt tydligt. Jag medverkade på en konferens kring en ny bok, som handlar om forskningsprojekt för jämnare könsfördelning och ökad jämställdhet inom … Fortsätt läsa ”Förändringsarbete inom akademin”

Har du hört om det läckande röret?

Det finns en ofta använd bild inom EU av hur det akademiska systemet fungerar utifrån ett könsperspektiv. Bilden kallas det läckande röret, eller the leaky pipeline. Den är skapad utifrån fakta under den senaste 20-årsperioden om hur könsfördelningen förändras över tid inom universitetsvärlden. Könsfördelningen är numera ganska jämn inom en stor del av universitetsutbildningarna. Det … Fortsätt läsa ”Har du hört om det läckande röret?”