Hoppa till innehåll

Medvetenhet och kunskap förändrar

När jag snart ska avsluta mitt uppdrag som vicerektor för jämställdhet och värdegrund vill jag reflektera kring vad som har hänt under dessa sex år. Främst för att kunna lämna över till en ny ledning, och för att alla de som arbetat med mig får kraften att fortsätta. Ett regeringsuppdrag om att jämställdhetsintegrera var en … Fortsätt läsa ”Medvetenhet och kunskap förändrar”

Att vara en av de första

Kvinnor har i stor utsträckning osynliggjorts i historieskrivningen inom så gott som alla områden. Den allvarliga konsekvensen av detta har blivit att senare generationer har trott att kvinnor aldrig har varit verksamma inom till exempel forskning, politik och kultur. Fenomenet har uppmärksammats och åtgärdats genom ny forskning sedan 1970-talet. Tidigare osynliggjorda, och därmed glömda, kvinnor … Fortsätt läsa ”Att vara en av de första”

Från plan till praktik

När jag blev vicerektor för jämställdhet och värdegrund 2017 hade jag förmånen att med ett regeringsuppdrag i ryggen skriva en plan för hur arbetet med jämställdhet, mångfald och lika villkor skulle se ut de närmaste åren. Denna första plan var omfattande i meningen att den både innehöll bakgrundsbeskrivning och framåtriktade mål med planerade aktiviteter. Bakgrunden … Fortsätt läsa ”Från plan till praktik”

Ledarskap för förändring

Det kan inte upprepas nog många gånger; ledarskap är av avgörande betydelse för att få till önskade förändringar i organisationer. Ledare kan övertyga om att det finns problem och utmaningar som medarbetare behöver bli medvetna om för att kunna medverka till förändring. Ledare kan föregripa problem genom att initiera proaktivt arbete för förändring genom att … Fortsätt läsa ”Ledarskap för förändring”

Genusbaserad utsatthet i akademin och på KTH

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en nationell enkät om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter svarat. Svaren bekräftar att kvinnor är särskilt utsatta. Enkäten innehöll olika typer av frågor för att fånga in det komplexa fenomenet genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier. Det … Fortsätt läsa ”Genusbaserad utsatthet i akademin och på KTH”

Hur följa upp kulturförändring?

Hur kan vi mäta resultat i jämställdhetsarbetet? Ett sätt är att räkna och pricka av. Statistiska Centralbyråns arbete med att skapa könsuppdelad statistik är ovärderligt för allt förändringsarbete i Sverige. På liknande sätt görs statistik på KTH över könsfördelningen i olika kategorier och lönekartläggningar för att upptäcka oskäliga löneskillnader. I kvalitetssystemet följs integreringen av JML … Fortsätt läsa ”Hur följa upp kulturförändring?”