Vårt hållbarhetsarbete tar nya kliv

I början av året sammanställs en mängd olika indikatorer för KTH:s hållbarhetsarbete. I bland annat en rapport till Naturvårdsverket finns en del av dessa. Många av dessa indikatorer pekar åt rätt håll, men det finns också några som går åt fel håll. Här är några av resultaten: Antalet kurser som är märkta som miljö eller … Fortsätt läsa ”Vårt hållbarhetsarbete tar nya kliv”

KTH:s nya klimatmål

Strax före jul beslutade KTH om nya klimatmål. KTH har som mål att vara ett ledande tekniskt universitet inom klimatomställning. Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också … Fortsätt läsa ”KTH:s nya klimatmål”

Så kan industrin bli klimatneutral

Den tunga industrins utsläpp av växthusgaser diskuteras nu mer och mer. Det är bra för det är en nödvändig del av en omställning till ett klimatneutralt samhälle. För att nå dit kan industrin använda flera olika strategier. Nya tillverkningsprocesser. Det mest kända exemplet är kanske att använda fossilfritt tillverkad vätgas i stället för kol vid … Fortsätt läsa ”Så kan industrin bli klimatneutral”

Göran Finnveden om hållbar utveckling

Vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys På den här bloggen kommer jag att diskutera och berätta om såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor med miljö- och hållbarhetsfokus. Det kan röra allt från ny spännande forskning till ett alternativt sätt att se på framtiden och KTH:s roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.